Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Folk,Helsingfors,Siemens,Stad,Trafik,Västmetro

Hurra! Lagens långa arm når metron

12 Nov , 2013, 10.09 Tommy Pohjola

 

När riksdagens justitieombud Petri Jääskeläinen i maj röt till om den laglösa metron var det besynnerligt få som hickade till – få beslutsfattare och få medier. Hbl var en av få tidningar som uppmärksammade JO:s utlåtande på ledarplats. Nu har även en arbetsgrupp vid trafik- och kommunikationsministeriet kommit till samma slutsats som Jääskeläinen.

Det föreslås att det stiftas en särskild lag om metrotrafiken på motsvarande sätt som i Sverige. Regleringen bör omfatta frågor som hänför sig till förvaltningen av metronätet, bedrivande av metrotrafik, koncession för att bedriva verksamhet, säkerheten i och tillsynen av metrotrafiken, rapportering av olyckor och tillbud, behörighetsvillkor för de anställda samt tvångsmedel och påföljder.

Snuttmetron transporterar 58 miljoner passagerare i året eller 160 000 varje dag. Och när västmetron en dag, någon dag kanske vem vet?, öppnar kan antalet dubbleras.

Metron som startade på hösten 1982 omfattas fortfarande av ett internt regelverk. Arrangemanget var knappast okej ens för 30 år sedan men med säkerhet är det galet i dag. Tågen automatiseras och banan dras över stadsgränsen men utomstående saknar insyn i verksamheten. Nu blir det ändring på det.

  • Trafikverket HST är väldigt stolt över statistiken. Inte en enda allvarlig olycka på drygt tre årtionden. HST är också en myndighet som både utfärdar regler och övervakar dem själv. Det är omöjligt att säga om tacket i första hand ska riktas till skickliga montörer och förare samt fru Fortuna eller trafikverkets organisationskultur. Som Hbl i många artiklar berättat redogör trafikverket inte öppet för sina säkerhetsrutiner. 

Det är mycket talande att en riskbedömning som gäller västmetrons säkerhet hemligstämplats för att de två konsultbyråer som skrivit rapporten vill ha det så, enligt vd:n för Västmetrobolaget ”antagligen för att det ska se bättre ut i konsulternas meritförteckning”. Det är det på den här nivån. Också i Helsingfors har man utan vidare överlåtit makten över offentliga metrohandlingar till en utomstående aktör.

Det är häpnadsväckande att ”laglösheten”, som JO Jääskeläinen beskriver patientens tillstånd, åtgärdas först nu. Det handlar inte om kärnfysik utan såndär omtalad bondförnuft. Vem som helst förstår att det är bra om en utomstående tillsynsmyndighet granskar tågen, banan och bolaget bakom. Det är inte leksakståg med leksaksmänniskor. Experter jämför metrobanan med VR:s närtrafik.

  • Stadshuset har utmärkt sig på Twitter och Facebook. Statusuppdateringarna rör sig i bekvämlighetszonen. Det var inte en rad någonstans om JO:s utlåtande och det är nog likadant  med ministeriets rapport. Den tigs ihjäl.

En mera sorglig än lustig detalj är att trafikforskare Antero Alku i åratal försökt fästa beslutsfattarnas, mediernas och allmänhetens uppmärksamhet vid metroupphandlingen. Han har kritiserat kostnadskalkyler, ifrågasatt inbesparingar och även krävt lagar som gör metron säkrare. Fram till nu har nästan allt som han har sagt klingat för döva öron. Trafik- och kommunikationsministeriets färska rapport bygger till centrala delar på just Antero Alkus expertis.

ps. Sekretessen kring ovan nämnda västmetrons säkerhetsrapport har sedermera luckrats upp en aning. Nu kan man få läsa den i Västmetrobolagets kontor i Hagalund. Men Parkvakten har fortfarande inte fått se den datoranimation som lär ha avgjort när projektledningen för flera år sedan beslöt att tumma på räddningsverkets säkerhetskrav. Inbesparingen är 25–30 miljoner euro i ett projekt vars pris gått upp från 452 miljoner euro till 900 miljoner euro.

, , , ,

Kommenteringen är stängd.