Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Siemens,Stad,Trafik,Västmetro

Metrobygget antar ständigt nya proportioner

9 jan , 2014, 09.23 Tommy Pohjola

 

Hear no evil, see no evil. Västmetrobolaget är ett praktexempel på hur det går när stora kommunala affärer göms i aktiebolag.

Direktionen för Helsingfors stads trafikverk möts i dag för att snacka fyrk. Ytterligare pengar ska slängas ner i den bottenlösa brunn som heter metrobygget. Tiotals miljoner euro. Är det en nyhet, undrar kollegan? Bra fråga. Räkningarna haglar in så tätt att det är svårt att veta.

Helsingfors äger en tredjedel av Västmetrobolaget, västmetron är både Helsingfors och Esbos sak. Staden representeras i bolagets styrelse av trafikverkets vd Matti Lahdenranta (styrelsens vice ordförande) och budgetchef Tuula Saxholm (medlem). Linjerna från Västmetrobolagets kontor Hagalund till stadshuset vid Salutorget, där biträdande stadsdirektör Pekka Sauri håller i automatmetroprojektets trådar,  är både rikliga och raka. Därför är det förbluffande att trafikverkets direktion än en gång ställs inför fullbordat faktum.

Om stadshuset verkligen inte kände till kostnadsökningarna tidigare på hösten är  blåsningen total. Det är den givetvis även i det fall att stadshuset har vetat allt men bara inte informerat trafikverkets direktion, för övrigt ett organ som stadsfullmäktige har tillsatt. Hbl lyckades inte i går nå Tuula Saxholm för en kommentar.

De nya räkningarna förklaras med svårigheter att uppskatta projektets omfattning. Ursäkten är värdelös. På våren 2008 skulle kollektivtrafiknämnden (det som i dag heter direktionen) ta ställning till västmetrons projektplan. Det lovades nämnden att berggrunden kartläggs ordentligt och att planeringen även i övrigt görs noggrant för att undvika framtida överraskningar. Faktum är att kartläggningarna hade startats redan två år tidigare. Samma vår, i maj 2008, kritiserade stadshusets ekonomi- och planeringscentral trafikverket för dålig planering och hushållning. Kritiken upprepades hösten 2012 när stadsfullmäktige plötsligt tvingades godkänna utvidgningen av metrodepån. Trots löften om bot och bättring fortsätter metroprojektets ledning ner i avgrunden som om ingenting skulle ha hänt.

I dagens Hbl vill direktionsmedlem Kari Kälviä (Gröna) att metrobyggets ledning drar slutsatserna. Ledningen undrar vad det skulle hjälpa att i det här skedet sparka exempelvis någon av de många konsulter som man anlitat. Också det är snömos. Det har funnits gott om tid att stoppa projektet och tänka om. Varningarna har haglat tätt och alternativ har presenterats. Ingen har bara lyssnat och nu är vi här.

Det är tydligt att det metroprojekt som såldes till beslutsfattarna åren 2006–2008 var en strippad version. Nu lägger man till olika features av vilka en del är lagstadgade och annat är sådant som man kanske borde ha kunnat förutse att behöver tillfogas. Exempelvis problemen med plattformsdörrarna. Eller säkerheten i tunnlarna som man först hysteriskt sparade in på men nu säger att kostar oväntat mycket. För stadsborna spelar det ingen roll om den här föreställningen regisseras av bluffproffs eller om det också handlar om misstag och olyckliga omständigheter. Rättegångarna blir både många och dyra.

Det är kul läsning det här samtidigt som stadsborna måste skramla ihop pengar till ett barnsjukhus. Eller hur?

, , , ,

4 kommentarer

 1. Rainer Silfverberg skriver:

  Proportioner och proportioner? Ja den metro som 2006 beslöts om var en strippad version, och den sammannlagda byggnadskostnad som då i medierna talades om (452 milj) var estimerad redan under utrednigarna i början av 2000-talet. Fullmäktihge i Esbo uppskattade år 2006 då man beslöt., att de n kommer att kosta minst 600 miljoner.

  I den strippade metron saknades 2 stationer som man senare beslutit bygga (Björkholmen och Ängskulla) , automatik och perrongdörrar som skall hindra finländska medborgare att ramla framför tåget etc. Vilket som helst bygge av den storleksklassen skulle kosta dubbelt mer nu än vad man förnästan 15 år sedan uppskattade att det kostar.

  Metrobygget i dag är trots allt mycket öppnare vad gäller information och beslutsfatande, jämfört vad det var under 1970-80 talen då den första metrosträckningen byggdes i H:fors. På den tiden var metron pga mutorna och beställnigar utan offerttävlan (vilket på den tiden var regel och inte undantag) i klorna på alla massmedier men i dag kan man inte ens beställa ett plaströr utan offerttävlan, och den enda tidningsredaktören som försöker dra mattan under metron är ni, herr Pohjola.

  För rättvisans skull vore det mera på plats att jämföra västmetron med något som gått mera åt skogen, t.ex. kärnkraftverket Olkiluoto 3, som beräknades i början av 2000-talet kosta 3 miljarder att bygga men nu beräknas kosta 9 miljarder, alltså det 3-dubbla, och stå färdig först år 2018 och inte 2010 som planerat.

  Men man kunde ju ha låtit bli att bygga bägge, i stälelt för mettro köra en armada med dieselbussar mellan Esbo och Helsingfors, och bränna kol i stället för att klyva atomer. efterklokheten är världens bästa klokhet.

  • Tommy Pohjola skriver:

   Titta på beslutsunderlaget för det pågående metroprojektet. Det är svart på vitt över en av de senaste årtiondenas största bluffar i byggbranschen. Se på den senaste Automatmetroprojektets lägesrapport. Mycket avslöjande. Vad gäller offentligheten har jag läst på om den förra skandalen och tyvärr finns många likheter med det vi ser nu. Jag är inte ansvarig för andra nyhetsredaktioners prioriteringar. Jag skulle kunna redogöra för några smått sensationella funderingar men det skulle trots sanningshalten uppfattas som att kasta sten i glashus.

   • Rainer Silfverberg skriver:

    Jag anser ändå att du behandlar västmetrobygget orättvistt då du blandar in i dina synpunkter problem som automatiseringen av metron orsakat. Det är fråga om två helt skilda projekt och upphandlingar. Esbo har aldrig krävt automatstyrning av metron, men eftersom det är fråga om samma linje som man förlänger västerut, så kan man inte ha olika styrsystem av tågen på olika sidor om stadsgränsen. Helsingfors Stads Trafikverk som ansvarar för trafikeringen av metron tog medvetna risker då man beslöt skaffa ett förarlöst styrsystem. Det gamla styrsystemet var i varje fall så gammalt att användandet av det inte kunde fortsätta väldigt länge, därför beslöt man skaffa ett nytt och bestämde att det skall förverkligas i samma tidtabell som västmetron, så att man inte gör onödiga dubbelinvesteringar. Så långt förstår du säkert. Riskerna man tog har att göra med automatisering av de gamla tågen, vilket man kunda he låtiit bli, för de gamla tågen är snart 40 år gamla, samt perrongdörrarna som inte fungerar på vintern. De skulle man ha kunnat lämna helt bort. Tanken var säkert att göra det omöjligt att ramla eller promenera på spåren, men har man perongdörrar på järnvägsstationer t.ex? Nej, det har man inte, och det är på egen risk man går på spåren eller för nära perrongkanten. Ett tåg hinner inte bromsa oberoende det har förare eler inte så det blir bara en röd fläck kvar av dem som blir påkörd.

    Det är dessutom orättvist att jämföra ett automatiseringsprojekt som innebär en massa datateknink som måste skräddarsys med något bygge. Nämn ett enda stort dataprojekt i samma storleksklass som automatiseringen av metron som inte har överkridit budgeten eller försenats?

    Vad västmetron beträffar så är bygget c ett år försenat men det beror på klagomål som har måste behandlas i vederbörande domstolar etc. Man har också beslutit bygga 2 stationer utöver de som ursprungligen skulle byggas. Budgeten har stigit bla pga räddningsverkets plötsliga krav på evakueringsvägar som måste vara så breda att två sjukhusbårar skall kunna bäras i bredd. Flera kontor och offentliga byggnader har så smala korridorer att man ryms med bara en sjukhusbår i dem, men i metron skall man rymmas med två. Metron skall alltså vara idiotsäker till 120 % det är myndigheternas krav och kollektivtrafikfientlighet som är bakom den extra räkningen. Man blundar för det att en dieselbuss brinner upp i genomsnitt en gång i veckan.

    Jag kan själv som esbobo och anhängare av västmetron med god vilja påstå, att vi kommer att få en bra och fungerande metro som också ni helsingforsare har glädje av då ni reser västerut, eller om inte ni själva, så era barn i så fall då de kommer att studera eller att börja jobba i de växande stadsdelar i Esbo som västmetron går genom.

    • Tommy Pohjola skriver:

     De två sakerna hänger ihop. Allt framgår av beslutsunderlaget, det kan inte missförstås. För att undvika missförstånd har jag intervjuat otaliga personer i och utanför projektledningen under de två senaste åren. Den här artikeln i dagens HS bekräftar t.ex. allt det som jag skrivit om den nya och gamla banans säkerhet samt mörkandet av allmänna handlingar och utlokaliserandet av myndighetsbeslut.

Kommenteringen är stängd.