Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Stad

Minna Canths gata

28 Nov , 2013, 14.23 Tommy Pohjola

  Gallery

Minna Canthin katu, Minna Canth… ööh, ja just det. Vad heter den där Tölögatan på svenska? För skyltningen är något förvirrande.

Det var redaktör Stan Saanila a.k.a. Stan The ”Nyhetsläckan” Man som ringde och tipsade om Minna Canth. Alltsammans lät så underligt att jag sov en knapp natt på saken och hoppade sedan på cykeln. Och faktiskt, i ett gathörn står det Minna Canths gata, i ett annat Minna Canth gatan. Det är flera konstiga gathörn. Titta på bilderna!

Omständigheterna i Tölö tarvar lite detektivarbete. Men det är enkelt den här gången. I Helsingfors finns en särskild nämnd med just uppdraget att fundera på nya och förvalta anrika gatunamn. Översättningarna kräver ibland flera hjärnors samverkan för att bli bra. En ganska utförlig presentation finns här och här men tyvärr är informationen enbart på finska? Där på stadsplaneringskontorets hemsida hittar jag också Johanna Lehtonen. Hon är sekreterare i den ärevördiga kommittén som grubblar på gatunamn. Så här svarar hon mig:

”Namnet togs i bruk 1917 efter den kejserliga senatens beslut. På den tiden hette gatan Minna Canthkatu – Minna Canth gatan. Det finska namnet korrigerades till Minna Canthin katu år 1930, det svenska till Minna Canths gata år 1956. Och det är de här sistnämnda som gäller än i dag.”

Johanna Lehtonens gissning är den samma som Parkvaktens, att det gamla namnet av outgrundliga anledningar hängt kvar när skyltar med tiden förnyats.

”Mig veterligen har ingen tidigare anmärkt om detta. Så tack för att du kontaktade oss, jag ska genast meddela byggnadskontoret som tar itu med saken så fort det är möjligt.”

Nej Johanna, det är du som ska ha tack för ett snabbt och informativt svar. Och Stan, förstås. Nu får vi bara följa upp om och när de förvirrande skyltarna byts ut.

En kommentar

  1. haha skriver:

    Så det har stått fel sen 1956?

    :)

Kommenteringen är stängd.