Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad

Stadsstyrelsen är staden?

5 apr , 2013, 18.23 Tommy Pohjola

 

Nyheterna om hur planeringen av parkeringen under Hagnästorget framskrider oroar Parkvakten, som redan länge slagit larm om både respekten för och kunnandet hos de förtroendevalda som sitter i nämnder, direktioner och andra organ som lyder under stadsfullmäktige. Det är faktiskt möjligt att göra både och. Oroa sig för allmänhetens och politikerkollegernas brist på respekt och morra om de förtroendevaldas usla insikter i exempelvis offentlig upphandling. Det senare är inte alltid deras eget fel. Många förtroendevalda tar plats i nämnder som fattar beslut om upphandlingar som är värda flera hundra miljoner euro utan att få utbildning i juridiken. Därför är de helt beroende av tjänstemännen som inte heller de är alltid är på rätt sida i kartboken, om vi säger så.

Direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST har använts som gummistämpel. Det säger direktionens medlemmar själv. Och nu verkar fastighetsnämnden råka ut för samma behandling.

Biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä säger nämligen i dagens HS att han för ärendet vidare till stadsstyrelsen trots nämndens negativa inställning, ”för då får vi veta vad staden egentligen tycker”.

Det här tycker Parkvakten att är en besynnerlig attityd.

Staden är lika med dess invånare som representeras av stadsfullmäktige. Och stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ.

Nice going.

, , , ,

Kommenteringen är stängd.