Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Helsingfors,Politik,Stad,Trafik

Metro: Korta tåg och kort minne

19 sep , 2012, 14.07 Tommy Pohjola

 

Grälet om korta och långa perronger får nya absurda drag. Direktionen för Helsingfors stads trafikverk bestämde på måndagen att stationerna i Helsingfors ska ha långa perronger. Beslutet motiveras med framtidens behov som ingen vet någonting säkert om. Och som Hbl berättade anmälde den föredragande officeren, HST:s verkställande direktör Matti Lahdenranta avvikande åsikt. Av intervjun till Helsingin Sanomat förstår man att han egentligen inte bryr sig om vad direktionen tycker eftersom alla utredningar redan gjorts. Budskapet verkar vara att tåget har liksom gått.

I Esbo, där byggandet av Västmetron är starkt förknippad med automatmetroprojektet i Helsingfors, säger ordförande för Västmetrobolagets styrelse Olavi Louko överlägset att det är värdelöst struntprat och typiskt politikersnack inför kommunalvalet. Han bryr sig inte det minsta om debatten i Helsingfors, alltså.

Det som ingen, tydligen inte ens direktionen, reflekterat över är att Helsingfors redan byggt om två metrostationer för korta tåg. Brändö blev klart först (bilden ovan). Till saken hör att saneringen blev mycket dyrare än planerat. Projektet försenades med ett år och blev 1,5 miljoner euro dyrare än beräknat.  För ett år sedan skrev jag om stationens nya nödutgång som placerats i bortre ändan av perrongen.

Nödutgången på Brändö metrostation är inte riktigt den flyktväg den är tänkt att vara. Det är trångt mellan trapphuset och tågen.

När metrovagnarna rullar in och ut på stationen är deras hastighet vid nödutgången i den östra ändan ungefär 60 km/h. Står man där när tågen kör förbi känner man av ett starkt sug. Så starkt att lekande småbarn och berusade personer kan ramla ner på skenorna.

– Vi vet att nödutgången står lite fel men det är tillfälligt. Den förarlösa metron är kortare och då stannar inga tåg på fel sida om den, säger Juha Saarikoski som är chef på Trafikverkets Byggnadsenhet.

Det som händer när tågen rullar in på Brändöstationen är att en–två av vagnarna stannar ytterom den farliga nödutgången. Den här delen av perrongen saknar också tak och vindskydd. De långa tågen, alltså.

Och nu är det då likadant på Igelkottsvägen där saneringen håller på att slutföras (bilden ovanför). Så i praktiken har två stationer i Helsingfors har redan byggts om för korta tåg. I sin blogg skriver direktionsmedlem Mirva Haltia-Holmberg (Sdp) att stationen i Kvarnbäcken ska ha långa perronger och att det beslutet spikas på våren.

Den här soppan har inget motstycke. Ska stationerna på Brändö och Igelkottsvägen byggas om igen? Vem är det som yrar, HST-direktionen eller bolagets tjänstemannaledning?

ps. Olavi Louko är förutom Västmetrobolagets styrelseordförande också teknisk direktör i Esbo med ansvar för stadsplanering och byggande. HST:s vd Matti Lahdenranta är vice ordförande i styrelsen för Västmetrobolaget. Esbofullmäktige, Esboborna och alla andra som är intresserade av hur skattepengarna används saknar insyn i bolaget. 

En kommentar

  1. Ingmar Olsson skriver:

    Det är riktigt att HST/Meroledningen gjort stora misstag. Det värsta är att det inte tycks finnas någon helhetsyn på kollektivtrafiken i huvudstadsregionen. Metron är i grunden en bra sak men den har nu skaffat sig dåligt rykte pga av undermålig ledning. Metron borde vara stommen i trafikplaneringen på lång sikt och då är det ju en gigantisk kapitalförstöring att minska på metrons maximikapacitet med 33 % genom att förkorta perongerna. Det förvånar att ingenting sägs i debatten om utvidgning av metron annat än till Stensvik och Sibbo. Viktigare skulle vara att planera metro till Böle och andra stadsdelar norrut. Då kunde man också en gång för alla begrava den helt obegripliga centrumslingan (ca 1 miljard eur!) dvs att bygga två helt olika underjordiska järnvägssystem under Helsingfors absoluta centrum! Trafiken till Degerö borde ju också lösas med metron som det ursprungligen var meningen. Med sådana visoner behövs säkert all tillgänglig kapacitet i framtiden.

Kommenteringen är stängd.