Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Trafik

Astrid och Nils

14 feb , 2011, 16.09 Tommy Pohjola

 
Hbl söndagen 13.2.2011. Invandrarna är ett marginellt "problem".

Hbl sö 13.2.2011. "De är bara Helsingfors som kan lösa Helsingfors problem."

Astrid Thors (Sfp) har reagerat på söndagens intervju med partikamraten Nils Torvalds. Migrationsministern fäster sig vid Torvalds resonemang om invandrare och inkomstklyftor. Hon skriver på sin Facebooksida bl.a. så här:

Det jag saknar är andelen hushåll med ensamförsörjare. Det är den grupp, om man kan tala om grupp, som har det svårast, och där det inte blivit bättre under denna regeringsperiod.

Och i bakgrunden finns ofta alkoholbruket som roten till det onda. Dessutom har ensamförsörjare med låg utbildning svårt att genom arbete få en bättre levnadsstandard än via de sociala skyddsnäten.

Nicke väljer också att strunta i de fakta som framförts om att de sociala skillnaderna minskat under denna regeringsperiod.

Sen måste jag säga att det är mycket vilseledande att tala om andel invandrare – det var inte ett problem när andelen var högst i Ulrikasborg! Nicke bidrar till att sprida felaktiga bilder av vad invandring är. Behov av åtgärder för att alla fattiga inte koncentreras i samma stadsdelar – det är det primära.

I många av de europeiska länderna och särskilt i Norden avgörs integrationen på det lokala planet – på hur bostadspolitiken, skolfrågorna och hälsovården sköts. – Hur förläggs allmännyttiga och stadens bostäder – till samma områden ? Bygger vi stadsdelar utan möjligheter till egen företagsamhet och försörjning ? Hur hjälper vi elever som får svagt stöd hemifrån ?

Precis. Poängen i politikern Nils Torvalds och stadsforskaren Matti Kortteinens resonemang är att Helsingfors har stora problem i vissa stadsdelar.

En klantig formulering som är redaktörens slank tyvärr i tryck trots korrektur. Beklagar. Torvalds skickade inga hälsningar till just Thors butik. Det ville han inte göra för att det är inte migrationsministern som bestämmer över Helsingfors stads bostadspolitik och trivsel & trygghet i förorterna. ”Frågan berör många myndigheter och det är det som är svårt”, sade Torvalds till mig när vi diskuterade artikeln.

Astrid Thors deltog i dag i ett seminarium om bostadspolitik och integrering. Läs hennes tal (på finska) här.

Också läsare har hört av sig: ”Bra med politiker som säger som det är!” är en ganska bra sammanfattning av dagens skörd.

Stadsforskaren Kortteinen kritiserar beslutsfattarnas (det är många fler än bara Torvalds och Sfp) iver att grunda ett regionfullmäktige som lösning på förorternas sociala misär. Han kritiserar också politikerna för mumbo jumbo. Faktiskt. Siffrorna från Stadens faktacentral, Statistikcentralen och Institutionen för hälsa och välfärd THL är tydliga.

Jag väntar med spänning på andra politikers och forskares inlägg.

, , , ,

En kommentar

  1. kuittsa skriver:

    Jag har på olika forum i många år kritiserat den invandringspolitik som förs för tillfället i Finland. Mycket spott och spe har jag fått stå ut med. Väldigt ofta har jag blivit kallad rasist och invandrarfientlig. Hbl eller Interaktiv Säkerhet har censurerat mina sakliga inlägg i debatten på dessa sidor. Har mött mycket misstänksamhet samt fördomar mot mig som person pga. att jag ansett att Finlands politiker har levt under mångkultursdoktrinen. Det är med stor glädje jag ser hur finska och utländska politiker äntligen vågar erkänna att de har haft fel i denna fråga. Lika glädjandet är det faktum att Hbl har ändrat sin journalistiska linje och vågar numera reportera om invandringskritiska åsikter.

Kommenteringen är stängd.