Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad,Trafik,Västmetro

Brev till riksdagen

17 Dec , 2013, 16.36 Tommy Pohjola

 

Riksdagens finansutskott gav på fredagen skjuts åt västmetron, mera exakt till byggandet av västmetrons fortsättning. Om också regeringen på våren säger ja byggs metron till Stensvik. Det kostar ytterligare 770 miljoner euro i ett projekt vars kostnader enbart i Esbo överstiger sedan tidigare en miljard euro. Lägg till automatiseringen och allt som behöver byggas i Helsingfors och notan är två miljarder euro.

Finansutskottets utlåtande var så märkligt att jag ville ha mera information. Utskottets ordförande Kimmo Sasi (Saml) svarade genast. Efter att ha läst en gång till utskottets utlåtande och fördjupat mig i Esbo stads bidrag var jag fortfarande förvirrad. Så i morse skickade jag epost till riksdagen igen. Brevet är här under, den här gången har jag inte fått något snabbt svar. Har inte fått svar alls. Kommer det ett  och det är okej för Kimmo Sasi att jag klistrar in det här så gör jag det. Vi får väl vänta och se…

Kimmo,

Jag har nu tittat på ert utlåtande (sidan 67), Esbo stads utlåtande och även varit i kontakt med Olavi Louko som är Västmetrobolagets styrelseordförande. Ingenting i den information som finns tillgänglig stöder den slutsatsen att finansutskottet ska rekommendera byggandet av västmetrons fortsättning, i brådskande ordning dessutom.

Esbo stad hänvisar i sitt eget utlåtande till sig själv, ”Espoo on arvioinut, että…”.

I ett epostmeddelande till mig säger Olavi Louko att bedömningen om inbesparingarna på 100–200 miljoner euro, som ”man får när grävandet i Esbo fortsätter utan dröjsmål”, är hans. Några mera exakta uträkningar kan inte finnas, säger han.

Som stadsbo, skattebetalare och journalist har jag lite svårt att omfatta den här typen av argumentering i en affär som är värd 770 miljoner euro, särskilt inte i förhållande till samhällets övriga resurser och det faktum att fördelarna med både automatiseringen av Helsingforsmetron och byggandet av västmetron evaporiserats. Detta finns dokumenterat och hur illa det är just nu kan man läsa exempelvis i HST-direktionens föredragningslista, momentet Automatmetrons lägesrapport.

Om finansutskottet har verkliga belägg för sitt ärevördiga stöd till västmetrons fortsättning så skulle jag gärna se att ni presenterar dem. De totala kostnaderna för metrobygget är snart uppe i två miljarder euro. Det är inte rimligt. Banan är även i utbyggd form en av världens kortaste och som sagt smälter de utlovade fördelarna som snön i vårsolen.

Medierna har givetvis ett ansvar för att genomlysa ”utredningar” och utlåtanden och inte agera eko, men nog tycker jag att också riksdagen ska tänka efter. Ert utlåtande har i praktiken startat Stensvik-avsnittets byggande i Esbo. Ponera att utlåtandet är fel. När felet uppdagas är projektet så långt hunnet att det är omöjligt att avbryta. Kan tänka mig att det då finns färre ansvarspersoner som på eget intiativ vill dra några som helst slutsatser. Nu finns tid och möjlighet.

Upplys mig gärna om jag har missförstått något.

Bästa hälsningar,
Tommy

I dag 19.12 har Kimmos Sasi fortfarande inte svarat mig. Men kollegan Petra Miettinen fick tag på utskottsordföranden. När jag ser vad Sasi svarat henne förstår jag att han inte svarat mig. Det finns inte några fördjupande utredningar. Men, lovar Kimmo Sasi, trafikministeriet kommer att kräva dem innan regeringen fattar beslut om tilläggsfinansieringen. Tåget rullar på. Annorlunda uttryckt drivs metrobygget i dag på samma sätt som för sju år sedan, i början på 2000-talet, på 1980-talet, på 1970-talet och även ännu tidigare.

Läs mera: Automatmetrons lägesrapport och förslaget att höja Helsingfors del av västmetroanslagen. (på finska)

, , , ,

Kommenteringen är stängd.