Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Folk,Grankulla,Helsingfors,Kyrkslätt,Miljö,Politik,Sibbo,Stad,Vanda

Tyst, Helsingfors!

23 apr , 2013, 09.45 Tommy Pohjola

 

Det bor 35 000 svenskspråkiga i hufvudstaden, i hela Nyland är vi 133 000. Nu får vi som bor här höra att ”svenskar i H:fors har svikit svenskheten då vi talar svenska endast i det privata”. Kommentarerna som intervjun med konstsamfundets vd i söndagens Husis framkallat är trist läsning.

Läsning är det förstås också när framstående politiker och forskare kallar Kaj-Gustaf Berghs åsikter för en krigsförklaring, känner sig förnedrade och även meddelar Bergh att han ska inte kommentera sådant som han inte är med och fattar beslut om. Det är för övrigt exakt vad Matti Vanhanen tyckte dvs. att folk i allmänhet och medierna i synnerhet ska inte blanda sig i saker som är på hälft. Och det gick ju bra, det.

Parkvakten är pikolite upprörd. Man får inte säga att Helsingfors är viktig för Svenskfinland, och av ganska naturliga orsaker administrativt centrum även för landets svenskspråkiga invånare, och gör man det är det krig och självaste salte satan går lös i månskenet på grusvägen. Och den här debattregeln är skriven i ankdammen som skulle vara tolerant och liberal och hejsanmorjenskiva på alla tänkbara sätt.

Dessutom är det inte sant att många svenskspråkiga huvudstadsbor inte talar svenska utanför hemmet. Man ska kanske bo här och röra sig på olika håll i staden och regionens städer för att inse det. Sant är att det svenska rummet i huvudstaden krympt och att de som finns där, som vill utvidga det och även vill ut, behöver uppmuntran. Smutskastning stjälper.

Eller vad tycker Sfp:s hövding, försvarsminister och esbobon Carl Haglund?

LÄS MERA: Nyhetsartiklar, ledare samlat. Uppdaterar listan när det publiceras nya artiklar.

2 kommentarer

 1. Anders skriver:

  Klart att man fortfarande hör svenska i Helsingfors men 36.000 svenskspråkiga bland 495.000 finskspråkiga och 74.000 invånare med annat språk som modersmål gör att svenskan hamnar oundvikligen i underläge gentemot finskan och engelskan. Prognosen för 10 år framåt visar att vi kommer att ha då i Helsingfors 600.000 finskspråkiga 35.000 svenskspråkiga och 135.000 invånare med annat språk som modersmål. Av dessa ca 35.000 är ryskspråkiga. Svenskan hamnar i underläge till och med ryskan i Helsingfors inom de närmaste tio åren. Kan man mera kalla Helsingfors för svenskspråkigt, det är en bra fråga, var och en får göra sina egna erfarenheter på stan.

 2. Wivan Nygård-Fagerudd skriver:

  Alla får väl uttala sig, i synnerhet journalister med ambition att se till helheten. Sen är det ju lite rart att vd:n för Hbl:s ägarstiftelse blir mannen på gatan i fusionsdiskussionen. Som får ett helt uppslag i Hbl.

  Finns grundläggande olikheter i ägarstrukturerna som inte får förbigås i helhetsanalysen (en av flera faktorer som komplicerar) av en eventuell eller snarare sannolik yh-fusion. Å ena sidan ett aktiebolag, en stiftelse och ett beslutsfattande som lagen skyddar mot öppenhet. Å andra sidan (SÖFUK) samkommunalt ägande med en demokratiskt tillsatt styrelse där allt som är på gång är offentliga handlingar redan före besluten fattas.

  Mikaela Nylanders oro förstår jag, så som processen tidvis sett ut och så mycket bättre och också mer öppen som den nu varit – till de delar den här processen behandlas i demokratiskt valda organ, vilket är fallet i Österbotten, vilket förresten säkert irriterat här och där eftersom det var just där som folk började blanda sig i och drog igång en öppen debatt.

  Att nu slå ner på en olycklig formulering av Nylander i just det här sammanhanget tjänar kanske inte ens primärt det lovvärda syftet att värna den öppna debatten. Skulle det ha gällt Tommys eller Gretas inlägg skulle nog varken Wideroos, Norrback eller Nylander ha reagerat.

Kommenteringen är stängd.