Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad

Metro: Det här har hänt förut

2 apr , 2013, 14.11 Tommy Pohjola

 

Polisen eller förvaltningsdomstolen? Efter drygt fyra månaders väntan fick jag äntligen ett myndighetsbeslut på en informationsbegäran som gällde brevväxlingen mellan Helsingfors stads trafikverk HST och automatmetrons leverantör Siemens.

Det kommunala affärsverket HST behövde fyra månader för att fråga Siemens vilka handlingar tyskarna vill hemlighålla. Svaret var föga överraskande ”allt” utom tre närmast värdelösa papper, som jag nu har.

Det är utan tvivel klart att HST brutit mot offentlighetslagen beträffande tidsramarna. Ett myndighetsbeslut av den här typen ska inte dröja nästan halva året. Och jag är säker på att bolagets jurister vet det. De bryr sig inte, bara. Det blir på sin höjd lite böter eller mer sannolikt en anmärkning.

Det som juristerna och stadshuset framförallt borde kanske bry sig om är Högsta förvaltningsdomstolens beslut från februari 1982. Då bestämde HFD att alla handlingar inklusive anskaffningsavtalet (den s.k. vagnaffären) är offentliga. Snabbspola några år framåt och nya rättegångar inleddes. Polisen kopplades in, dörrarna till häktet öppnades. Skammen drog över staden, somliga fick böter och andra burades in.

Nu upprepas allt. När jag granskat den pappersexcercis som ledde till HFD:s dom 1982 ser jag så många likheter mellan processen då och den som kommer att inledas nu. Exakt samma saker står på spel – stadsbornas rätt till information om en stor affär som berör deras vardag och handlingars offentlighet. Det här är viktigt. Starka krafter i samhället vill förvandla många kommunala bolag till aktiebolag. Inte bara i Helsingfors, många andra städer och kommuner också.

Tänk Västmetrobolaget. Noll insyn.

Polisen är kanske intresserade av varför det dröjde så länge för HST att fatta ett myndighetsbeslut men de tar kanske inte ställning till de sekretessbelagda handlingarna. Förvaltningsdomstolen funderar antagligen på båda sakerna men behandlingen drar ut på tiden?

Hur det än blir känns det som att den nu följande akten i metrofarsen kunde ha undvikits om också stadshuset kollat arkivet.

, , , ,

Kommenteringen är stängd.