Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Siemens

Metro: Bort med kritiker!

22 feb , 2013, 04.50 Tommy Pohjola

 

20130222-075352.jpg

Helsingfors stads trafikverk HST har mycket på gång nu. Säkerhetsutredningen som kommer lika plötsligt som den är ljusskygg presenteras samtidigt med en organisationsförändring som åtminstone delvis handlar om att få bort ”besvärliga typer”.

– De nya chefernas löner är spikade på samma sätt som ansvaret är fördelat innan diskussionen om förändringens nödvändighet ens startat, rasar en källa som Hbl talat med.

I organisationsförändringen slås spårvägstrafiken ihop med metrotrafiken. Det skulle bli en jätteavdelning inom HST med närmare tusen anställda.

Förslaget finns på HST-direktionens föredragningslista i sedvanlig kortform.

Bakgrunden är den att samarbetet med Siemens inte fungerar i den styrgrupp som skulle se till att automatmetroprojektet äntligen ros i hamn. Styrgruppen tillsattes sommaren 2012 i samband med avtalet om att fortsätta metrons automatisering med Siemens.

Enligt Hbl:s källor har Siemens varit missnöjd med styrgruppen och till och med ”promenerat ut från möten.”

Organisationsförändringen betecknas också som ett snopet drag av HST vars syfte dels är att blidka Siemens, dels få ur vägen HST-metrotrafikens chef Tapio Hölttä.

Som Hbl tidigare berättat har Hölttä i flera sammanhang framstått som förnuftets röst i automatmetroprojektet. Han går i pension om några år men ska ”tydligen helst väck redan i år”, säger en källa.

Till saken hör att Tapio Hölttä kopplades bort från automatmetroprojektets ledning redan 2006 efter att han kritiserat den ursprungliga upphandlingen. I dag leds projektet av Kimmo Reiman som organisatoriskt ändå lyder under Hölttä.

Och som om HST-direktionen inte skulle ha nog med det är det nu klart att de tre testtåg som man atbetar med på depån i Kasåkern försenas ytterligare. Vagnarna skulle vara ombyggda i mars. Nu talar man om juni.

Kommenteringen är stängd.