Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Helsingfors,Politik,Stad,Trafik

Ingen utredning

18 apr , 2012, 13.10 Tommy Pohjola

 

HST övervakar sig själv."Det är ett lite märkligt arrangemang", säger Matti Lahdenranta som är vd för Helsingfors stads trafikverk.

En läsare ringde. Han hade läst nyhetskommentaren där jag förklarade vad det betyder att stadens trafikverk är både serviceproducent och övervakande myndighet. Läsaren var upprörd, upprörd över själva omständigheten och upprörd över att det är bara HBL som tagit upp saken.

Skandal, sade han.

Både HST och Centralen för utredning av olyckor har lagen på sin sida. Den senare har en webbplats där de olyckor och tillbud som framkallar en utredningsinsats i rälstrafiken är beskrivna. Det som hände i stationstunneln hösten 2009 ryms inom detta, eller hur:

  • Enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser kan dessutom tillbud till stora olyckor samt andra olyckor och tillbud utredas.
  • Säkerhetsutredningarna utförs för att öka säkerheten och förebygga nya olyckor.
  • Syftet med undersökningarna av olyckor och tillbud i spårtrafiken är att förebygga olyckor.

Det var en potentiell storolycka och nu efteråt vet vi att räddningsverket reagerade därefter. Över 30 enheter deltog i operationen och i ett skede övervägde platschefen att skicka ner dykare. Det säger en del om vattennivån.

En polisundersökning om varför Centralen för utredning av olyckor inte lyfte på en fena för att ta reda på varför vattenmassorna rusade ner med förödande kraft på metroperrongen lades ned med en kort hänvisning till ansvarsfördelningen, alltså man konstaterade att HST har rätt att undersöka sig själv. I slutet av polisprotokollet finns ovan relaterade citat från CUO:s uppgiftsbeskrivning. 

  • Säkerhetsutredningarna utförs för att öka säkerheten och förebygga nya olyckor.

Nödutgången på metroperrongen. November 2009.

 

, ,

Kommenteringen är stängd.