Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Politik,Stad,Västmetro

Ett år är inte en kort tid?

25 mar , 2014, 12.30 Tommy Pohjola

 

För protokollet, bara.

Chefen för tekniska sektorn i Esbo Olavi Louko skriver på insändarsidan i dagens Hbl att det är en missuppfattning att kostnaderna för västmetrons förlängning har fördubblats på kort tid.

När trafikministeriet i oktober 2013 i ett brev talade om för Esbo att Stensviksbanans kostnader på kort tid fördubblats hänvisade ministeriet till den trafikplan som gäller hela huvudstadsregionen. På sidan 84 i rapporten står det att västmetrons förlängning beräknas kosta 400 miljoner euro.

Av brevet framgår att ministeriet syftar till det beslut som Esbofullmäktige fattade sommaren 2012. Då hade kostnaderna ökat från 400 miljoner euro till 767 miljoner euro. På ett år, alltså.

Klicka här för att läsa trafikministeriets svar till Esbo.

Klicka här för att läsa rapporten HLJ 2011.

Esbo offentliggjorde aldrig trafikministeriets brev.

Och alldeles nyligen har Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen sagt att det inte behövs några uppdaterade nyttokalkyler därför att ”ministeriet sagt så”. Något som trafikminister Merja Kyllönen bekräftade att inte stämmer i en Hbl-intervju den 19 mars.

Precis som Hbl berättat ligger alla handlingar som ansluter till Esbos metroansökan (ansökan om statsbidrag) inte ute på nätet eller är på annat sätt lätt tillgängliga för stadsborna och förtroendevalda. Exempelvis saknas ovan nämnda brev, brevet som Esbo skickade till trafikministeriet och svaret som ministeriet skickade till Esbo.

Brevens betydelse framgår nu när regeringen sitter och förhandlar om de kommande årens anslag. Det är mycket möjligt att Esbo blir utan statsbidrag (230–240 miljoner euro). Då kan det hända att byggandet av Stensviksbanan skjuts fram med flera år eller skrinläggs helt – och detta för att metroledningen inte tagit på allvar ministeriets krav på bättre utredningar.

Det där brevet i oktober 2013, alltså.

, , ,

Kommenteringen är stängd.