Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Miljö,Siemens,Stad

”Utredningen” och ett nej som ingen nämner

4 feb , 2014, 18.26 Tommy Pohjola

 

Årtionden senare. Same old song and dance.

Parkvakten och Parkvaktens kollegor har som ovana att ringa samtal, skicka mejl och ställa såna där till synes bekymmerslösa frågor. Ibland är svaren häpnadsväckande. Bland de mest förbryllande informationerna är tjänstemannen Olavi Loukos genidrag att iskallt hänvisa till sig själv som den bästa sakkännaren inom kostnadsposten Tunnlar och schaktning. Som bekant har Loukos gissning, låt vara att den kan vara kvalificerad utgående från hans branscherfarenhet, förvandlats till sanning i både riksdagen och medierna. Så gott som alla hänvisar till Esbo stads ”utredning” och även de som har förnuftet att åtminstone lite hicka till skyndar med ursäkten att nå, det är nu bara en inte så viktig riktgivande uppskattning.

Metro Mattby–Stensvik kostar enligt den snart två år gamla projektplanen 767 miljoner euro. Tunnelgrävandet på Stensvikavsnittet beräknas kosta över 250 miljoner. Men av den summan, säger Olavi Louko, är det möjligt att spara upp till 200 miljoner euro?

I september 2013 berättade trafikminister Merja Kyllönen (vf) till Parkvakten att hon inte har Esbo stads ansökan om statsstöd på sitt arbetsbord. Alltså fanns det inget metrobygge som ministern kunda ta ställning till. Artigt nog lät hon bli att berätta att Esbo stad nog skickat en ansökan till ministeriet men att det mer eller mindre refuserats. Esboledningen ville redan i juni ha ett löfte om statens medverkan (30 procent av byggkostnaderna) så att Esbofullmäktige skulle kunna fatta ett konkret byggbeslut i september. Ministeriet svarade Esbo i slutet av oktober – tack men nej tack, inte under den här regeringsperioden. På sidan två i ministeriets svar till Esbo kan man läsa att kostnaderna för metroprojektet fördubblats. Det är ett knastertorrt konstaterande och det har garanterat inte lagts dit för skojs skull. Gossar gossar, vi har ögonen på er!

I januari fick Västmetrobolagets vd tillfälle att förklara.

Matti Kokkinen försvarar det skenande priset med att man i planeringsskedet inte kunde veta vilka alla kostnader som skulle uppkomma och att den allmänna prisnivån stigit. Att detsamma kunde hända med den planerade utbyggnaden till Stensvik avfärdar han.

– Situationen är en helt annan nu då vi har så mycket mer erfarenhet av vad det kostar att bygga en metro.

Några följdfrågor om det ena och det andra ställdes inte. Parkvakten har fortsatt att fråga och senast i dag lät en av de konsulter som var med och tog fram projektplanen 2012 bli att svara på frågan vad Loukos uppfattning om upp till 200 miljoner euros inbesparingar bygger på. Ingenting i varken det ursprungliga metrobygget (1970-talet) eller uppföljningen (2000-talet) talar för att det skulle vara möjligt.

Statens stöd förutsätter ganska så rigorösa utredningar av trafikprojektets olika verkningar. Sådana har nyligen krävts bland annat av spårvägsprojekten i Åbo och Tammerfors. Projektplanen för Stensvikmetron är snart två år gammal. Därför finns all orsak att misstänka stora kast i kostnadsberäkningarna. Eftersom Esbo stads ledning bör ha känt till allt det här är det konstigt att en uppdaterad plan inte gjorts. Om projektplanen från 2012 skulle duga så skulle den redan ha godkänts av trafikministeriet, eller hur? Parkvaktens galna gissning är att i stället för att försöka på nytt hos trafikministeriet med en anständig och klockren uppdaterad projektplan, som man skulle kunna tycka att en stad som följer sina egna förvaltningsregler gör, har Esboledningen lobbat i riksdagen och trummat ut brådskan i medierna. Med framgång, bör tilläggas. Så nu är trafikministeriet mellan den där berömda stenen och det hårda stället.

 

Kommenteringen är stängd.