Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Siemens,Stad,Västmetro

Metroaffären luktar fortfarande

11 okt , 2013, 13.38 Tommy Pohjola

 

Between the rock and a hard place.

Högsta förvaltningsdomstolen har precis avslagit ett besvär som gällde metrons automatisering. Enligt HFD gick allt rätt till i den anbudstävlan som Helsingfors stads trafikverk arrangerade 2007.

Men frågan är fortfarande varför det behövdes en ny anbudstävlan? En ”första omgång” hade ju startats flera år tidigare.

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt om metrons automatisering den 17 maj 2006. Då klubbade man igenom projektplanen och beviljade anslagen. Prislappen var 70 miljoner euro. Många politiker tyckte att det var mycket pengar. A andra sidan insåg de flesta också att metrobanan är i behov av en modernisering.

Av fullmäktiges mötesprotokoll framgår också att stadsstyrelsen och därmed stadshuset visste att trafikverket HST kommer att avbryta den anbudstävlan som startades två år tidigare med en annons i EU:s officiella tidning.

På mötet fogar sig stadsstyrelsens ordförande Jan Vapaavuori (Saml) till kostnadskritikerna men säger att vem ska man lita på om inte HST:s vd som personligen lovat stadsstyrelsen att löftena om framtida inbesparingar håller. 

  • Automatmetron skulle minska på löneutgifter, transportera fler passagerare och spara på energi och miljö. Enligt HST skulle investeringen betala tillbaka sig själv på mindre än tio år.

Sedan säger Vapaavuori inför stadsfullmäktige att den första rundan med offerter nu ska avslutas och en ny startas.

Det är en nyhet men ingen i salen reagerar, inte enligt diskussionsprotokollet i alla fall.

Det här är intressant därför att blott två veckor senare avbryter HST:s vd Matti Lahdenranta den pågående anbudstävlan. Den 31 maj 2006 skickar han ett brev till företagen som gett offerter. Brevet saknar anvisningar för hur man skriver rättelseyrkanden och till vem man kan lämna in besvär och måste därför skickas på nytt. Detta sker den 10 juli.

Lahdenrantas beslut och brev överraskar förutom företagen som arbetade fram komplicerade offerter fullständigt även kollektivtrafiknämnden (heter i dag HST:s direktion). Anbudstävlan nämns inte med ett ord i nämndens beslutsunderlag under hela året 2006, varken före eller efter att det avbröts. Det finns inte ett ord om vändningen i Helsingin Sanomats arkiv och inte heller har nämndens medlem Mirva Haltia-Holmberg (SDP) bloggat om detta. Hon är annars känd för att ha noggrant redogjort för diskussioner och beslut.

När trafikverket senare får frågor om varför anbudstävlan nummer ett avbröts säger bl.a. vd:n att man ville kartlägga marknaden, se vad där ute finns, man slängde ut testbollar osv. Detta är entydigt fel. Det är förbjudet att be offerter för att lite kolla läget därute, läs t.ex. Marknadsdomstolens beslut MAO:95/04, som också refereras på den av Kommunförbundet och Arbets- och näringsministeriet administrerade webbplatsen Upphandling.fi.

Lahdenranta har också angett som orsak att planeringen av västmetron kommit i gång. Kanske, men faktum är att Esbopolitikerna gav banan grönt ljus först i maj 2008, alltså två år senare. Och som vi vet fattade också Esbofullmäktige ett byggbeslut utgående från betydligt lägre kostnader än vad de är i dag.

Så ett skutt till dagens datum.

Högsta förvaltningsdomstolen har alltså precis avslagit ett besvär som gällde anbudstävlan nummer två. Enligt HFD har HST skött anbudstävlan nummer två korrekt. Det är bara att gratulera trafikverket som har en mängd andra polisundersökningar och rättegångar att hålla reda på.

En misstanke som lyfts fram i besväret är att anbudstävlan nummer två blev nödvändig att arrangera därför att någon eller några av outgrundliga anledningar ville att Siemens skulle ro hem affären. Problemet, sägs det, var att tyskarnas första offert var dålig. Alltså avbröts anbudstävlan nummer ett med hänvisning till ovan nämnda orsak – kartläggning av marknaden. Bevisföringen är förstås tunn, det är bara en tanke. Märkligt är ändå att Vapaavuori och därmed stadsstyrelsen och stadshuset kände till anbudstävlan nummer ett, att den skulle avbrytas och en ny startas, två veckor innan den plötsligt och med ovan nämnda klantiga brev blåstes av utan att kollektivtrafiknämnden fick veta om det? Om Vapavuori försade sig i stadsfullmäktige så hade han tur för ingen reagerade. Inte ens Mika Ebeling (KD) som vid tidpunkten var den enda medlemmen i kollektivtrafiknämnden som också var förtroendevald i fullmäktige.

Det är ett rimligt antagande att projektplanen och anslagen som fullmäktige godkänner den 17 maj bygger på information som tagits fram i anbudstävlan nummer ett. Nummer två startades våren 2007. Våren 2008 godkände fullmäktige en ny projektplan. Kostnaderna hade då stigit till 115 miljoner euro.

Samma vår klubbade Esbopolitikerna igenom beslutet att bygga västmetron, för stora pengar som i dag ändå framstår som ett skämt.

Det är något som luktar här, fortfarande.

****

Enligt den senaste lägesrapporten har Siemens färdigställt 56,2 procent av automatmetroprojektet och några snabba knyck framåt lär det inte bli förrän problemet med plattformsdörrarna lösts. Dörrarna funkar inte ihop med gamla och nya tåg och på tal om det så har den spanska tågtillverkaren CAF meddelat att de beställda nya vagnarna blir försenade, Det, säger HST-metros chef, betyder att västmetrons start sker först sommaren 2016.

Tågaffären är värd 140 miljoner euro och som bekant ville Siemens ha även den beställningen. Tyskarna förlorade och surade. Tvisten gick till Marknadsdomstolen som avslog Siemens besvär. Så nu förväntas bolaget automatisera CAF:s tåg som alltså också ska gå ihop med pattformsdörrarna, som ingen verkar begripa hur de ska se ut. Enligt biträdande stadsdirektör Pekka Sauri ska problemet vara ur världen inom en månad. Enligt vanligtvis pålitliga källor kostar det staden ytterligare miljoner, kanske tiotals miljoner. Det är är i så fall mera pengar för något som skulle ingå i upphandlingsavtalet.

Till råga på allt förbereder sig HST på en halvautomatisk lösning. Upp till flera tiotals nya metroförare måste anställas när flera och kortare tåg kör mellan Nordsjö och Mattby.

 

, ,

Kommenteringen är stängd.