Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Tusby

Museum är inte framtiden

4 okt , 2013, 10.54 Tommy Pohjola

 

Nu är det ett himla larm i satellitkommunen, och helt av orsak. Tusbyborna är förgrymmade för att nedskärningarna drabbar kommunens skolor. Klemetskog är en av två utbildnigar som ska stänga, den enda svenskspråkiga skolan i Tusby.

Skolan har 50 elever som enligt utbildningsnämnden i Tusby kan packa ihop och dra till någon annan skola, någonstans. Ett förslag som tjänstemännen har är att gadda ihop sig med grannkommunerna och dela på notan för undervisningen.

Parkvakten blir så otroligt ledsen och förbannad av sånt här.

Men låt oss för en stund glömma språkaspekten och enbart titta på smått mot stort. Det finns ju forskning om de här sakerna.

Tutkimustulokset osoittavat, että maaseudun kyläkoulut ovat pedagogisesti arvokkaita oppimis- ja kasvuympäristöjä. Lähikouluina niillä on suuri merkitys lapsille, perheille ja koko kyläyhteisölle. Niin meillä kuin ulkomaillakin on viime vuosina ollut kohtalokkaita esimerkkejä lasten ja nuorten kouluviihtymättömyydestä, henkisestä pahoinvoinnista ja syrjäytymisestä. Pienten koulujen sulkemisten vuoksi yhä suurenevat kouluyksiköt eivät ole parhaita kouluratkaisuja lasten oppimista ja kasvua tai koko yhteiskunnan tulevaisuutta ajatellen. Ihmisläheisillä kyläkouluilla voisi olla suurikin merkitys tulevaisuuden koulusuunnittelussa.

Det där är plockat från uleåborgaren Risto Kilpeläinens doktorsavhandling. På svenska, kort: Undersökningen visar att knattarna lär sig bättre i de små skolorna, trivseln ökar och att byskolan är helt central för samhället. Sedan följer några rader om skolskjutningar som, kan man tycka, borde motivera beslutsfattarna att tänka om. (Läs mera om storlekens betydelse här och här.)

Kommunen har inte låtit skolbyggnaden förfalla, Klemetskog skola har grundreparerats, vilket får sparbesluten att framstå som ännu dummare.

Konstsamfundet har nyligen meddelat att det plöjer ner tiotals miljoner euro i ett nytt museum. Bara som en galen vink – kolla upp Klemetskog i Tusby och gör det som är förnuftigt och rätt.

Kanske också Folkskolans vänner och Folktinget bör fundera på saken, i själva verket vet jag att Tinget är redan i gång.

Grundproblemet är ändå Tusbybeslutsfattarnas tunnelseende. Det är i längden ohållbart om krisande och mentalt tunna kommunhus sträcker upp händerna och kräver insamlingar och talkoarbete för att kunna sköta lagstadgade uppgifter.

Här en länk till adressen ”Hjälp att bevara Klemetskog skola”

Och här diskussionsunderlag från Sverige: Skolan mitt i byn

 

, , ,

Kommenteringen är stängd.