Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Guggenheim,Helsingfors,Politik,Stad

En anmälningssak, bara

12 sep , 2013, 14.55 Tommy Pohjola

 

Ett bra initiativ som är välförberett. Den bedömningen stod fullmäktigeledamot Mika Ebeling (KD) för när Helsingforspolitikerna diskuterade stadsstyrelsens förslag att slopa diskussionsprotokollen från fullmäktiges frågetimme.

Debatten höll sedan på i en dryg timme och det krävdes hela tre omröstningar innan ärendet var slutbehandlat.

Jag skrev om frågestunden på måndagen. Tidigare under gårdagen gick den offentliga debatten om förslaget het bl.a. i Facebook. Och det var i huvudsak inte stadsborna som tolkade och försökte förstå politikernas tankegång utan politikerna.

Stadsdirektör Jussi Pajunen vill lugna debatten. Han försäkrar att allt som sägs i fullmäktige sparas i eviga tider. Lite oklart är fortfarande att exakt var och från och med när? Det framgår inte av beslutsunderlaget och är obesvarat även efter onsdagens möte.

Klart enligt fullmäktiges majoritet är däremot att videoupptagningen är att föredra framom dikussionsprotokoll. Protokollen är officiella handlingar som kan användas som bevis i t.ex. förvaltningsdomstolar.

Så framförallt ett ”välförberett initiativ”, och med ”bred politisk förankring” som någon också utryckte det! Visst.

Thomas Wallgren (SDP) var en av dem som försökte förklara för fullmäktigekollegerna varför det kanske inte är så smart att slopa protokollet. Det gjorde också t.ex. Niina Huru (Sannf) och Paavo Arhinmäki (VF).

Gårdagens händelser i och runt stadshuset påminner om en viss museiaffär. Också Guggenheimprojektet var väl förankrat och det skulle ju bara vara en anmälningssak att driva igenom det. Fest i Finlandiahuset! De närmast sörjande känner nog fortfarande av skammen och pinan efter kritiken som handlade om bristen på medbestämmanderätt, dålig beredning och pengar.

Till Mika Ebelings heder måste räknas att även han undrar varför diskussionsprotokollet slopas?

Kommenteringen är stängd.