Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad

Metro: Några ord om källorna

27 Dec , 2012, 05.58 Tommy Pohjola

 

Räddningsverket övar månatligen i västmetrons tunnlar.

I dagens papperstidning ingår ett uppslag om västmetron. I artikeln berättar jag hur räddningsverket, egentligen två stora räddningsverk nämligen det i Helsingfors och det i västra Nyland, ser på säkerheten i västmetrons tunnlar. De här försämringarna skulle kompenseras med ”andra lösningar” men några konkreta beslut om sådana finns inte. Förhandlingarna pågår fortfarande.

Entreprenören och finansiärerna gör evakueringsperrongen smalare än räddningsverken rekommenderar och avståndet mellan tunnlarnas nödutgångar har ökat, på sina ställen är det nästan dubbelt längre än planerat.

Inbesparingen är tio miljoner euro i ett projekt som beräknas kosta 960 miljoner euro.

För att kunna skriva artiklarna i papperstidningen har jag tagit fram en hel mängd offentliga handlingar. Somliga har varit ganska enkla att googla fram, andra har krävt detektivarbete och tålamod. Och vissa dokument har jag inte fått. Jag har intervjuat den före detta räddningskommendören, räddningsverkets tunnelexpert, biträdande stadsdirektören, en spårvägsexpert och tidigare medlem i stadsplaneringsnämnden och en politiker som ställde lite frågor om västmetroplanen på Helsingfors stadsfullmäktiges möte den 21 maj 2008.

Källor

• Räddningsverkets och räddningsnämndens utlåtande 8.4.2008

• Stadsfullmäktiges föredragningslista, mötesprotokoll och diskussionsprotokoll 21.5.2008

• Västmetrons projektplan mars 2008

• Utlåtanden om säkerheten i västmetrons tunnlar som givits av räddningsverken i Helsingfors och Västra Nyland 24.5.2012

• Intervjuer med ex-räddningskommendör Kari Lehtokangas, distriktsbrandmästare Marko Järvinen, spårvägsexpert Antero Alku från Aaltouniversitetet, Helsingforspolitikern Kauko Koskinen (Saml), den franska säkerhets- och spårvägsexperten Henri Brzezinski samt biträdande stadsdirektör Pekka Sauri.

• Och så vidare

Klicka här för att själv läsa papperen!

, , ,

Kommenteringen är stängd.