Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad

Gemensamma nämnaren

7 jan , 2013, 17.17 Tommy Pohjola

 

Det är lite lustigt att dels rapportera om, dels följa med andras rapportering kring kvällens stadsstyrelsemöte. I händelsernas centrum finns Helsingfors stadsstyrelses avgående ordförande Risto Rautava (Saml), som för övrigt betalade nästan 40 euro för varje röst som han inkasserade i höstens kommunalval.

Själv har jag ringt på Sanduddskaféet. Den arma byggnaden diskuteras i stadsstyrelsen trots fastighetsnämndens beslut därför att Risto Rautava tycker att räddningsoperationen är allt annat än förnuftig. Han säger att Tölösällskapets plan saknar realism och är annars också fattig på konkreta åtgärder. Framförallt saknas pengar.

Grannen i glashuset har ringt på det så kallade serviceinitiativet. Det förslaget är uttryckligen Rautavas och modellen kommer från Sverige. Tanken med det hela är att effektivera och bättra konkurrensutsättningen av olika tjänster i kommunen. Läs mera exempelvis här.

Enligt Osku Pajamäki (SDP) är utredningen om Rautavas initiativ väldigt tunn.

Så vad har vi här? Två ärenden på stadsstyrelsens föredragningslista som, beroende på vem man frågar, saknar substans, utredningarna är usla och förslagen stinker också i övrigt. Ungefär så.

Så hur ska det gå? Kommer Samlingspartiet att släppa paviljongen på Sandudd mot att SDP och De Gröna låter serviceinitiativet rinna vidare till stadsfullmäktige? Är alltsammans en teaterföreställning? Rivningen av Sanduddskaféet plockades till stadsstyrelsens mötesbord som ett sista halmstrå ifall serviceinitiativet skulle stöta på rödgrönt motstånd, vilket det alltså gjort?

Stay tuned, folks!

 

, ,

Kommenteringen är stängd.