Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Sex procent är för lite!

10 sep , 2008, 11.45 Tommy Pohjola

 

Newsflash:- Av alla förtroendevalda i landets kommuner är 6 procent
antingen "unga" eller "gamla".
– Fortfarande är kvinnornas andel bara 36 procent.
– Kommuninvånarna med utländsk bakgrund blir fler och fler. Men bara
15 procent av dem röstade i förra k-valet; 12 personer med
invandrarbakgrund blev invald!
– En fjärdedel av alla förtroendevalda är anställda vid kommunen,
14 procent i den kommun där de fattar beslut.
Sådant.
Hälsningar från kommunmarknaden i Berghäll.

Kommenteringen är stängd.