Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

Här kapas Simonsgatan

8 jun , 2007, 14.26 Tommy Pohjola

 

Som jag skrev i onsdagens HBL är det inga små ingrepp som görs i centrum när trafikverket bygger spårväg i Kampen. Till exempel kapas trottoaren och trädena på bilden. Det ska i stället bli en körfil. Spårvagns- och busshållplatsen bugg spå en perrong som placeras i den nuvarande körfilen.

Simonsgatan är en utmaning för spårvagnarna. Lutningen är på gränsen till för stor, man måste ner från 7 procent till 6,5. Det görs genom att jämna ut den backens värsta ställe i hörnet av Georgsgatan.

Kommenteringen är stängd.