Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Okategoriserad

30 procent grönt

20 apr , 2007, 18.47 Tommy Pohjola

 

Helsingfors stad lägger ner miljoner på skötseln av parker och andra grönområden men saknar en stadsträdgårdsmästare. Sista stadsträdgårdsmästaren Eeva Kuuluvainen rationaliserades bort för några år sedan då man slog ihop parkavdelningen med gatuavdelningen.
Helsingfors första stadsträdgårdsmästare hette Svante Olsson och kom med sin familj från Sverige 1889. Han anlade bland annat parken på Observatorieberget och piffade till Esplanadparken som ju har anor i 1812 då Ehrenström och Engel gjorde upp en ny stadsplan för den nya huvudstaden.
Det finns alltså ingen ”trädgårdstomte” som har helhetssyn/ansvar på/över parker och grönområden fast parkerna är inte heller helt vanskötta, och som sagt rätt mycket pengar läggs ner på dem per år. Tar man till grönområdena inklusive skogarna så handlar det om 30 miljoner. Men å andra sidan är en tredjedel av Hfrs grönområde!
Slutet för lindarna i Brunnsparken är förstås sorgligt men det finns också fog för att fälla dem, dödsolyckan för nio år sedan och den riktiga risk sjuka träd innebär.
Läs mera i lördagens HBL!

Kommenteringen är stängd.