Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad,Trafik

Metro: Panik i tunneln

11 Dec , 2012, 11.31 Tommy Pohjola

 

Tänk det värsta tänkbara. Ett fullastat metrotåg spårar ur någonstans i tunneln mellan stationerna Hagnäs och Sörnäs. Det är rusningstid. Nästan 600 personer behöver evakueras och det snabbt. Ett hundratal har skadats, några tiotal så allvarligt att de måste bäras ut. Tåget brinner. Det är byggt av aluminium och när aluminium brinner är lågorna och temperaturen utanför det som går att föreställa. Röken är både giftig och ogenomtränglig för ljus. Med Räddningsverkets ficklampor ser man knappt två meter framför sig. Men Räddningsverket har svårt att nå olycksplatsen eftersom panik utbrytit.

Varför berättar jag det här? Därför att metrobanans säkerhet diskuterades i radion på måndagsmorgonen och det var ett meningsutbyte – egentligen två, det andra skrev jag om i går – där uttryckligen tunnelsäkerheten diskuterades.

Helsingfors stads trafikverks HST:s vd sade i radion evakueringsperrongen, i praktiken en gång bredvid tågbanan i tunneln, som är 120 cm bred och att detta är 40 cm mer än normal europeisk standard.

Men i ett utlåtande från våren 2008 säger Helsingfors Räddningsverk tillsammans med Räddningsverket i västra Nyland att 160 cm är minimum.

Utlåtandet diskuterades i april 2008 i stadsplaneringsnämnden där det påpekades för föredragaren att Räddningsverkets utlåtande säger minst 160 cm  och att det i Västmetroplanen fortfarande står 120 cm. Enligt Hbl:s uppgifter hade föredragaren då konstaterat att ”Det är fel i planen, klart vi gör som Räddningsverket kräver.”

”Suunnitelmassa esitetty vaihtoehto tunnelin poistumiskulkutien leveydestä (1 200 mm) ei ole riittävä pelastuslaitoksen operatiivisen toiminnan kannalta. Pelastuslaitoksen käyttämät työvälineet ja liikkuminen tilanteen aikana edellyttää riittävän leveää kulkuväylää junan ja tunneliseinän välissä. Palomiesten suorittamassa ihmisen pelastamisessa syntyy väistämättä ruuhkautumista toisaalta siinä, että palomiehet joutuvat liikkumaan vasten poistuvaa suurta ihmisjoukkoa päästäkseen metrojunan luokse ja toisaalta siinä, ettei tilaa ole riittävästi esimerkiksi kantaa mahdollisesti pahasti loukkaantuneita matkustajia turvaan ripeästi. Tämä hidastaa olennaisesti pelastustöitä.”

Pelastuslaitoksen kokemuksen mukaan kulkutien ehdoton minimileveys metron tunneliympäristössä on 1 600 mm.

Men nu är det då 120 cm som gäller. Den där fyrtio centimeters biten – vad betyder den? Om Räddningsverket säger, utgående från egen erfarenhet som det heter i det där utlåtandet, att det ska vara 160 cm antar jag att det som saknas är skillnaden mellan li och död för många människor i en tunnelolycka.

Så av vem, med vilka befogenheter och när togs beslutet att trots Räddningsverkets rekommendation – läs gärna hela utlåtandet, det är chockerande text! – bygga räddningsvägen i tunneln 120 cm bred?

, , , ,

Kommenteringen är stängd.