Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Stad

Hallå, det är invånarrespons

8 Nov , 2011, 16.06 Tommy Pohjola

 

width=1024

Pansarvagn är ett ord man inte ska ta lätt på. Fråga fast Jussi Halla-aho (Sannf). Men det är det ordet jag kom att tänka på när jag på förmiddagen ringde upp Halla-ahos fullmäktigekollega Jarmo Nieminen (Saml) som också leder ordet i Nämnden för allmänna arbeten. Militärhistorikern och naturfotografen Nieminen är känd som talesman för Sandhamn (och den lokala boendeföreningen) och ex-yrkesmilitär. Tror att ränderna aldrig riktigt går ur en soldat, på gott och ont. Så när han talar är det rakt på sak. Ingen vanlig politiker-mumbo jumbo. Och det var därför jag tänkte pansarvagn.

Slaget om Koffparken är kanske över men nu tvättas skitbyket. Om ni minns så var väldigt många av dem som bor vid grönområdet i Rödbergen väldigt upprörda för två somrar sedan. Det låg fyllon överallt, det var slagsmål och kanske framförallt skräp, tomflaskor och urin överallt. Även i de två lekparkerna. Polisen surade. Protesterna var hårda och uppmärksammades fort även i stadsfullmäktige. Ungdomarna, eller vem det nu var som stökade till det, skulle sättas på plats!

Och det gjordes med beundransvärd frenesi:

Vattensprinklerna gick i gång mitt i den bästa fyllan före midnatt. Vem vill nu dricka öl i ett monsunregn? Syrenbuskarna vid muren som användes som allmän toalett rensades bort så att åtminstone de mest pryda tvingades söka upp en riktig wc. (Sådana finns i parken.) Skräpkorgarna blev fler och framförallt större så att de inte skulle gå att välta, tömma på annat sätt eller spränga. Och så försågs lekparkerna med kravallstaket så att det skulle vara lite svårare för ungdomarna, eller vem det nu var som stökade till det, att härja i klätterställningar och gungor. Kravallstaketet ska småningom bytas ut mot ett snyggare av svart stål som dock är lika högt – två meter.

Stängslet gillas inte av alla. I morgondagens papperstidning berättar ordföranden för föreningen Rödbergen Pirjo Salo sin åsikt som, måste man anta, representerar många Rödbergsbor. Nu är det onödigt svårt för klepparna och deras föräldrar – har testat! – att gå till lekparken och det kan inte ha varit meningen.

Det är Nämnden för allmänna arbeten som fattat beslut om Operation Fixa Koffens park och även godkänt anslag – 440 000 euro, stängslets andel 250 000 euro.

Den här nämnden måste vara ett på det sättet oroligt organ att här behandlas de mest märkvärdiga ärenden (som faller utanför alla andra nämnder). Gissar att här protokollförs också en hel del invånarrespons, mer än i de flesta andra nämnder och direktioner i Helsingfors.

– Jag försäkrar att alla åtgärder som staden vidtagit för att lugna Sinebrychoffs park bygger på invånarnas åsikter. Och de var många, säger Nieminen.

Efter telefonsamtalet från M18 går Jarmo Nieminen själv ut och tittar efter. Kanske många lokalpolitiker faktiskt gör sådant, följer upp egna beslut på med besök till verkstadsgolvet, att hur blev det sedan? Jag vet inte med säkerhet. Jag hoppas det, jag vill tro det. Vi träffade Nieminen i Koffens park där han tog bilder av stakethelvetet. Också jag och foto-Wennström stod där och bekantade oss med konstruktionen. Det var inget avtalat möte. Nieminen visste inte att också vi (förstås) skulle till parken, än mindre kunde han veta vilken tid. Han har tidigare stått i snöhögarna mitt i natten och förevigat plogandet så att han vet vad han talar om nästa vinter så sådana här fact finding missions är inte helt ovanliga.

width=1024

På förmiddagen ringde jag Jarmo Nieminen för att fråga om han läst Pirjo Salos insändare i onsdagens Helsingin Sanomat och hur han svarar på kritiken mot den närmast militanta städoperationen (min omskrivning). Det hade han. Först var han arg för ”vi har ju lyssnat på invånarna!” men sedan lugnade han sig, jag lät honom ångra de värsta svordomarna för man vill ju inte starta ett nytt krig utan i stället åtgärda problem, och så gick han själv ut och tittade i parken. Nöjt lovade han att stängselproblemet skulle åtgärdas omedelbart.

På eftermiddagen lät det så här:

– Jag ska redan i kväll tala med Byggnadskontoret. Det här är en småsak.

LÄS MERA: Föredragningslistan 14.6.2001

, , , , ,

Kommenteringen är stängd.