Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Miljö

Vår tids konflikter

10 Dec , 2010, 13.38 Tommy Pohjola

 

Om man får tro medierna pågår det två stora krig där ute. Den ena förs på global skala. Där är det frågetecken kring skadade och döda. Den andra verkar vara en nordisk och mellaneuropeisk affär. I alla fall en person i Olars är skadad.

Wikileaks. Vi har krigare, hackare och ord som cybervåld. Bilder av Julian Assange, sarah Palin och upprörda pakistanier eftersom Internet är svårt att fotografera.

Vädret. Framställs som helvetet på jorden men minst ett kaos utan like. Bilder av spadar, snöplogar Men At Work och mera snö.

Kommenteringen är stängd.