Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Helsingfors,metrobygget,Stad,stadshuset,Västmetro

Så vad är det han säger?

16 aug , 2016, 10.50 Tommy Pohjola

 

Stadshuset 15.8.2016 | Foto: Richard Nordgren HBL

Telefonen har gått het i dag, epostlådan har skramlat. Läsarna har reagerat på intervjun med Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. De som hört av sig köper inte påståendet att staden är öppen i sin verksamhet. Det är ju en sak som biträdande stadsdirektör Pekka Sauri tar upp i sin senaste HBL-kolumn. Men också hans perspektiv är Systemets. Det som tjänstemän och politiker uppfattar som omfattande öppenhet utesluter fortfarande information som på något sätt är komprometterande för organisationen. Inte är det Helsingfors eller Esbo stad eller Västmetrobolaget som öppet redogör för alla kortslutningarna utan journalister och modiga människor i byggprojektet som med risk för att förlora jobbet talar ut.

HBL 16.8.2016Jussi Pajunen och kollegan i Esbo Jukka Mäkelä (som jag också vill intervjua men som tills vidare inte svarat om och när det passar) är förutom stadsdirektörer i landets största städer och koncernchefer i städerna. Vad säger det om deras ledarskap att metrobygget avancerat som det gjort? För antingen är det inte på kartan vad gäller de ständiga felbedömningarna eller så är det just så att de är det. Båda alternativen är ganska trista. Eller hur.

När jag skriver det här har trafikverket HST:s direktion möte. Eller krismöte, får man väl säga. Helsingfors äger 15 procent av ett bolag som tagit risker för nästan två miljarder euro – utan eget kapital. Västmetrobolaget har alltså inga pengar men tar alla riskerna, som nu realiserats. Enligt Jussi Pajunen är HST i Helsingfors sakkunnigorganisationen när det gäller västmetron. Under intervjun sade han till mig att det är de förtroendevalda i HST:s direktion som i första hand ska övervaka stadsbornas intressen i västmetrobygget, något som han efteråt ville ändra till det där med sakkunigorganisation och HST. Det var en märklig precisering av koncernchefen. Vet han inte hur ansvaret för det ena och det andra är fördelat? Eller var det bara en mänsklig felsägning? Hur som helst diskuterar politikerna i HST-direktionen just nu västmetron. Som jag berättat är det frågan om en muntlig lägesrapport och det först är konstigt med tanke på omständigheterna. Finns ju all orsak att skriva ut och klistra in i den offentliga föredragningslistan.

Ska försöka nå HST:s vd Ville Lehmuskoski för en kommentar. Det där med insyn osv.

, , ,

Kommenteringen är stängd.