Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Helsingfors,metrobygget,Politik,Västmetro

Det är som vi skrev att det skulle bli

9 mar , 2016, 15.25 Tommy Pohjola

 

Gissningar, grova uppskattningar, drömmar och förhoppningar – metrobyggets ökade kostnader har överraskat beslutsfattarna i flera års tid. Nu kommer räkningen.

Koncernsektionen, en sorts nämnd som lyder under stadsstyrelsen, fick i oktober 2015 en lägesrapport om västmetron. Av beslutsunderlaget framgår att byggandet av banavsnittet Gräsviken–Mattby kostar 1008 miljoner euro.

Koncernsektionen ska övervaka stadens dotterbolag och stiftelser. Det är delvis samma medlemmar i sektionen som det är i stadsstyrelsen, bland andra sektionens ordförande Lasse Männistö (Saml) och Osku Pajamäki (SDP).

På måndagen fick stadsstyrelsen i Helsingfors hjärnsläpp. Enligt en ny lägesrapport har kostnaderna för västmetron stigit med 80 miljoner euro till 1088 miljoner euro.

Det är 152 dagar mellan den 15 oktober 2015 och den 7 mars 2016. 80 miljoner på 152 dagar, det är 526 316 euro i dagen. Varje dag mer än en halv mille över budget, alltså. Den utvecklingen skulle man tycka att någon siffernisse på Västmetrobolaget skulle ha märkt, säg senast runt julen eller nyår. För någonstans måste räkningarna ha hopat sig. Det kan inte vara så att en räkning på 80 miljoner euro landat på Västmetrobolagets kontor i Hagalund fredagen 4 mars.

Samtliga politiker är upprörda men det är inte alla som begriper. Nyheten är inte nu längre de överraskande kostnadsökningarna utan informationsgången. Helsingfors är delägare i Västmetrobolaget som bygger metrobanan till Esbo, huvudstaden äger 30 procent av aktiebolaget. Helsingfors har två representanter i Västmetrobolagets styrelse – budgetchef Tuula Saxholm och trafikverket HST:s vd Ville Lehmuskoski, som också är styrelsens vice ordförande. Och så biträdande stadsdirektör Pekka Sauri vars ansvarsområde kollektivtrafik är. Sauri är, som alla vet, den som har störst insyn i hela metrobygget.

Lasse Männistö är skitförbannad och det är också Marcus Rantala (SFP). Helt av orsak. SDP ansluter och det är en god gissning att också Vänsterförbundet, Sannfinländarna, Centern och övriga små gör det. De Gröna är ett mysterium. Jag försökte i går hålla ett öga på framstående gröna Helsingforspolitikers bloggar och Facebooksidor om det skulle dyka upp kommentarer om västmetron. Många av personerna ifråga är annars flitiga skribenter och debattörer men det här ämnet – helt tyst. Är kollektivtrafik så viktigt för De Gröna att den ska utvidgas kosta vad det kosta vill? Eller handlar det om De Grönas roll som projektledare? Det är De Gröna som styrt och styr HST:s direktion och därmed metrobygget, och Sauri är som känt grön.

Revisionsnämnden har påtalat bristerna i projektledningen. Nämnden har krävt bättre planering och budgetering. Pekka Sauri har lovat bot och bättring. I stället betalar vi stadsbor mera, mycket mera. Kollektivtrafiken i hela huvudstadsregionen blir dyrare. Hur reagerar fullmäktige som förväntas godkänna ett tilläggsanslag på 20 miljoner euro som är Helsingfors andel av de ökade kostnaderna? Kommer bli cirkus också därför att det är fullmäktige som är stadens högsta beslutande organ. Samma fullmäktige som tagit emot och godkänt revisionsnämndens rapporter och har i uppdrag att övervaka allt annat.

Frågan är hur kostnaderna steg med 80 miljoner mellan oktober 2015 och mars 2016, varför Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen berättade om det först den 7 mars, vad Saxholm och Lehmuskoski sysslat med i Västmetrobolagets styrelse och hur allt det här över huvud taget är möjligt?

Toppolitikerna lyfter igen upp armarna och säger att de ingenting visste. Men den sorgliga utvecklingen är inget nytt, ju. Till exempel HBL har bevakat kritiskt metrobygget, studerat beslutsunderlag, grävt fram uppgifter som någon eller några helst gömt undan och tidningen har talat med tiotals personer i och med direkt koppling till projektet – sammantaget pekat i rätt riktning sedan hösten 2011.

Lasse Männistö hoppas på en extern utredning, Pekka Sauri flaggar för någon sorts reality check coh Esbofullmäktige diskuterar västmetron på måndag. Går monstret att stoppa? Nej, knappast. Så mycket har redan byggts och investerats i form av kapital och prestige. Och jag fortsätter att skriva. Det blir ett intressant år.

Kommenteringen är stängd.