Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Stad

Vem går från ord till handling?

19 Nov , 2014, 15.50 Tommy Pohjola

 

Valmatematik. En politiker missar aldrig en chans att räkna.

Stundade val i kombination med namninsamlingar och protestmarscher är sådant både får och tvingar politiker att tänka om och även till. Från fagra ord är det ändå lång väg till handling. Enligt Kari Uotila (VF) är beslutet att lägga ned flygplatsen i Malm regeringens och därför är det regeringen som ska ta sitt förnuft till fånga och återta beslutet, som han uttryckte det. Christel Liljeström (SFP) däremot säger att det är upp till någon riksdagsledamot att ta upp saken exempelvis på en frågetimme.

– Regeringen har fullt upp med allt annat, säger hon.

I adressen som överräcktes i går till politikerna finns 70 000 namn. Runt 400 dök dessutom upp på demonstrationen i går.

Sammantaget verkar det vara som Antti Kaikkonen (C) påstår att det är, det vill säga att det nu är många som vill rädda Malm men svårt att hitta dem som är ansvariga för stängningen.

Bland dem som varken skrivit på adressen eller deltog i protestmarschen finns de som undrar om eller varför man ska engagera sig för Malm? Parkvakten gillar flyg men det är inte det utan frågorna kring beslutsprocessen som måste exponeras. Och det är detta som är den gemensamma beröringspunkten med några andra stora infrastrukturprojekt i huvudstadsregionen.

Eftersom Kari Uotila efterlyser ny beredning som bottnar i verkligheten får man anta att han bekantat sig med beslutsunderlaget. Annorlunda uttryckt kräver han en bättre utredning och nya beslut. Som HBL berättade på måndagen har stödföreningen för flygplatsen klagat hos justitiekanslern. Det är lite intressant då samme Uotila både i riksdagen och Esbofullmäktige tittat åt andra hållet när den ena underliga metroutredningen efter den andra presenterats för de förtroendevalda.

Nya utredningen om Centrumslingan visar att samhället som helhet går inte på plus om banan byggs.

Om projekten nu är så himla förnuftiga som de drivande beslutsfattarna påstår ska relevanta utredningar och rapporter presenteras genast. Och de ska uppdateras så att stadsborna som betalar själv kan avgöra om byggandet ska avbrytas eller få fortsätta. Det är inte genuin demokrati att hänvisa till majoritetsbeslut när beslutsunderlaget har uppenbara brister.

Malm, metron och Centrumslingan är alla miljardprojekt men det är endast förstnämnda som får beslutsfattarna att hicka till, delvis samma beslutsfattare som efterlyser större insyn och mera demokrati.

Snart är det val.

, , , ,

Kommenteringen är stängd.