Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Miljö,Politik

Bollplan är en känslig sak

7 apr , 2014, 12.45 Tommy Pohjola

 
Bollplans öde förbryllar fotbollsintresserade i Helsingfors.

Bollplans öde förbryllar fotbollsintresserade i Helsingfors.

Beslutet att överlåta en bit av Bollplan till HJK upprör fortfarande i stadens fotbollskretsar. ”Klubis” hallbygge är politiskt förankrat och det förverkligas nästa vinter. Så var det inte förra sommaren.

Nu misstänks att den andra konstgräsplanen bakom Sonerastadion i praktiken skänks bort. Detta skulle ske genom att köra ned Idrottsverkets verksamhet och låta HJK ta över även den spelytan. I praktiken skulle detta ske genom att plocka bort Idrottsverkets vaktmästare, låta bli att städa omklädningsrummen och låta snön ligga kvar på fotbollsplanen. Förfallet skulle motivera avskrivningen och ingen skulle klaga. Ungefär så.

Som Hbl skrev för ett år sedan har en del mindre föreningar som HIFK, Sapa och Pallo-Pojat knorrat om informationsgången i Bollisaffären. Föreningsledarna har berättat att det för dem verkar som att beslutet om HJK:s fotbollshall i verkligheten fattats någon annanstans än i idrottsnämnden och att detta gjorts för att någon eller några när starka tankar om en finländsk fotbollsförening med ena foten i Europa och den andra i Tölö. Sedan dess har en del missförstånd rättats till och i grunden är väl ingen emot att fotbollsförhållandena i Helsingfors bättras som helhet. Idrottsnämnden reagerade på kritiken och det var bland annat därför som beslutet för ett år sedan flyttades fram.

Nu är ju ”Bollis” inte vilket som helst fotbollscentrum. Det har varit och är fortfarande till stora delar en kommunal idrottsanläggning som utnyttjats av skolor, högskolor och stadsbor när helst det blivit träningstid över från organiserad föreningsverksamhet. Det är en hel del timmar, det. En massa aktiva utanför de starkaste strålkastarljusen har fått lira fotis mitt i hemstaden, från vaggan till graven kan man säga.

I stenstaden finns knappt om ersättande fotbollsplaner. Nu avses inte grusgropar som Johannesplan eller Fabriksparken. Det är helt förståeligt att beslutet att tvinga knattar och korpfotbollsspelare till Britas väcker missnöje. Britas är fint och kan bli ännu bättre när Idrottsverket verkligen använder den halva miljonen euro som arrangemanget med HJK ger staden till att bygga om fotbollsplanen där. Men Britas ligger vid Ring I, alltså långt utanför city. Det att föreningarna anlägger egna konstgräsplaner som den på Väinämöinen förbättrar omständigheterna för eliten men krymper den för hobbyspelarna då träningstiderna naturligtvis fördelas mellan de klubbar som är med och betalar uppgraderingen. Detta kan man ha många åsikter om.

Det är märkligt att fotbollsjuniorer i stadskärnan tvingas söka sig till Ring I för att kunna utöva sin hobby, när det en gång skulle vara möjligt på betydligt närmare håll. – Anonym fotbollsdignitär till Parkvakten

Idrottsnämndens ordförande Riku Ahola (VF) försäkrar att antalet så kallade fria timmar, då vem som helst kan utnyttja Bollplan i Tölö, minskar inte. Det är 5,5 timmar i veckan. Det har också i nämnden bestämts att HJK och det bakomliggande bolaget Helsinki Stadion Management Ab måste ta ett större ansvar för Bollplanens omklädningsrum inne i Sonerastadion 15.10–31.3. HJK ska också sköta om fotisplanerna, alltså skotta snö även på Bollplan 6.

Och i framtiden, är det väl tänkt, kan vem som helst köpa träningstid på de spelplaner som HJK förfogar över. Att köpa av HJK är en annan sak än att förhandla med Helsingfors stad.

Idrottsverket fortsätter att betala 82 000 euro i hyra för 15 omklädningsrum i norra ändan av Sonerastadion. Enligt Riku Ahola kan Idrottsverket spara ytterligare 100 000 – 110 000 euro när uppvärmningen och övrig skötsel av fotisplanerna samt vaktmästeriet överlåts på HJK och stadionbolaget.

ps. Annars så lönar det sig nu att ta en titt på anrika ”Pyrkkä”. Arbetena med konstgräset och annan renovering framskrider på Drumsö.

Bollplan – läs även detta:

– Bollplansdebatten i nämndmedlem Joonas Lyytinens blogg, maj 2013 Obs kommentarerna! Skribenter är bl.a. HJK:s vd Aki Riihilahti, Idrottsnämndens ordf Riku Ahola osv.

HJK:s infobrev, augusti 2013

Vinterfotbollen sätter press på föreningarna, HBL 17.11.2013

Idrottsnämnden 20.3.2014

, , , , , , , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.