Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Trafik,Västmetro

Patienten lever

14 mar , 2014, 08.20 Tommy Pohjola

 

Ingen verkar ha övervakat kostnaderna. Ändå beslöt stadsfullmäktige på onsdagen att Helsingfors betalar ytterligare tiotals miljoner euro för byggandet av västmetron.

På fullmäktigemötet berättade biträdande stadsdirektör Pekka Sauri om automatmetroprojektet. Mötets inledande anförande kändes lite tunt (se diskussionen här). Jag ville veta mera. Jag skickade epost till Sauri. Så här blev brevväxlingen:

Tommy till Pekka 13.3.2014 ( brev nr 1):

Hej
Du sade i går i stadsfullmäktige att det finns 30 automatmetroprojekt i världen, vilket också citerats av Helsingin Sanomat. Andemeningen i det du säger kan inte uppfattas som annat än att ”Helsingfors gör rätt”. Jag antar att du menar sådana projekt som verkligen kan jämföras med det som man håller på med i Helsingfors.

Frågorna:
1) Kan du berätta vilka dessa andra projekt är och även tala om ifall de dras med problem av samma omfattning som projektet i Helsingfors?

2) Du utelämnade också den informationen att man i Nürnberg, ett projekt som använts som referens i Helsingfors, låtit bli att bygga om gamla tågvagnar för att det är i praktiken omöjligt. Varför gjorde du det?

3) På vilket sätt och när kompletterar du informationen till stadsfullmäktige?

Mvh, Tommy

———————————- Pekka till Tommy  (2):

Hej,
tack för mejlet. Vet inte riktigt hur man borde besvara dina frågor, men försöker:

1) Under diskussionen undrade fge Ville Jalovaara (sd) varför Helsingfors måste pröva på sån här ny teknologi. Han hade besökt Berlin och märkt att där fanns förare i metron. I mitt sista anförande sade jag helt enkelt att Helsingfors är inte allena i automatiseringen och att det finns 30 automatmetron i världen. Nämnde också att London har tagit förslaget upp på sistone. Om detta kan uppfattas som att ”Helsingfors gör rätt”, varför inte. Jag kan knappast säga att Helsingfors gör fel. Egentligen sade jag enbart att Helsingfors inte är allena.

2) Visste faktiskt inte att jag borde ha nämnt Nürnberg i detta sammanhang. Ingen frågade om detta, och i en kort kommentar utelämnade jag säkert massor med information. Jag var inte heller medveten om att det är ”i praktiken omöjligt” att bygga om gamla tågvagnar. Siemens har redan byggt om några.

3) Jag kan förstås komplettera metroinformationen nästa gång ärendet kommer upp, men… ingen frågade om detta, och jag nämnde antalet automatmetron enbart som kommentar till fge Jalovaaras anförande om automatisering i princip. Ärendet som behandlades var västmetrons kostnader, och jag beslöt helt frivilligt att komplettera föredragningslistans text med en powerpoint-presentation om både västmetrons och automatiseringens läge. Gjorde detsamma i stadsstyrelsen. Ärendet godkändes enhälligt utan några hemställningsklämmar.

Mvh,
Pekka Sauri

———————————- Tommy till Pekka (3):

Hej,
Tack för svaret. Men du svarar inte på min fråga. Vilka andra projekt finns i världen som verkligen kan jämföras med det som görs och verkar vara otroligt svårt i Helsingfors?

Enligt lag ska staden informera också om sådant som kan få staden att framstå i dålig dager.

Det är sant att Siemens byggt om några gamla tåg i Helsingfors. Hur många gamla och nya vagnar finns kvar att bygga om och hur mycket är tidtabellen försenad? Om jag minns rätt har du själv sagt att projektet i Helsingfors är världsunikt i just det här ombyggnadsavseendet.

Det var några frågor till, alltså. Ser fram emot ditt svar.

Tommy

———————————- Pekka till Tommy (4)

Hej,
jag svarade på dina frågor, men du skickade nya. Det finns knappast andra projekt som precis motsvarar automatiseringen i Helsingfors. Begrep faktiskt inte att jag borde i min spontana kommentar ha nämnt staden Nürnbergs beslut om automatiseringen för några år sedan. Bifogar min presentation för fullmäktige. Jag hoppas du hittar nyttig information där.

Mvh,
Pekka Sauri

———————————- Tommy till Pekka (5):

Hej,

OK jag ska inte tjata om ”syskonprojekten”, då.

En ny fråga var den om antalet gamla vagnar som byggts om samt den om hur många finns kvar att bygga om, inklusive de nya tågen. Det har du inte svarat på.

Jag frågar inte för att jävlas utan för att jag verkligen vill veta.

Och när jag nu frågar så här kommer en till:

Visste du att Esbo låtit utomstående konsulter fatta beslut om myndighetshandlingar? Västmetrons säkerhetsanalys är hemligstämplad av konsultbyråerna Marsh och WSP. Varför? Därför att konsulterna ville ha det så. Det här angår naturligtvis även Helsingfors pga. ägandeförhållandena i Västmetrobolaget. Trafikverket gjorde ju likadant med flera hundra reklamationer som man lät Siemens hemlighålla – alltså även de klagomål som trafikverket skrivit är helt och hållet hemligstämplade. Och nu har ju Västmetrobolaget precis skyllt en del av de ”överraskande” kostnadsökningarna på räddningsverket vars utlåtanden varit oförändrade sedan 2007.

ps. Nu har Esbo låtit bli att offentliggöra stadens ansökan om statsstöd för Stensvikbanan. Helt klart emot kommunlagen och offentlighetslagen. Det är visserligen Esbos eget projekt men de som driver den affären är verksamma också i Västmetrobolaget.

———————————- Tommy till Pekka 14.3.2013 (brev nr 6): 

Hej

Diskussionen verkar avslutad?

Om du inte har något emot det så publicerar jag frågorna och svaren i bloggen Parkvakten inklusive länk till det material som du skickade [se Sauris svar ovan].

Jag redigerar endast slagfel etc, i övrigt är mejlen orörda.

———————————- Pekka till Tommy (7)

Hej – inte avslutad. Sorry, hann inte svara i går. Återkommer om en stund. -p.

———————————- Pekka till Tommy (8)

Hej,

tre tåg har nu automatiserats, arbetet pågår med flera. Metrons fortsättning från Mattby till Stensvik har tills vidare varit enbart Esbo stads sak. Dokument borde frågas från Esbo.

Mvh, Pekka Sauri

———————————

Jag har nu tittat två gånger på videon från mötet och slås av likheterna med debatten som fördes i Esbofullmäktige 24.2. Det var då som Esbopolitikerna diskuterade västmetrons förlängnig, den så kallade Stensvikbanan. Så här ser det ut: I båda församlingarna finns många som kanske på allvar kritiserar kostnadsökningarna och uppenbart bristfälliga utredningar men är oförmögna till annat än lite kritik. Lika tydligt är att betydligt fler inte fattar något alls.

Självfallet bekymrar detta nu när både Helsingfors och Esbo överväger sparbeslut som också drabbar de mest utsatta – barnen.

Pekka Sauri uppmanar mig att kontakta Esbo med frågan om Esbo stads ansökan om statsstöd för Stensvikbanan. Det har jag gjort och detta får Hbl:s läsare snart veta mera om.

Sauri kommenterar inte det faktum att HST överlåtit ett myndighetsbeslut till ett utomstående företag men det kanske polisen gör. Enligt de senaste uppgifterna är utredningen på slutrakan. Polisen har också en förundersökning på gång gällande en brottsanmälan om avtalet som gjordes under märkliga omständigheter sommaren 2012 för att kunna gå vidare med Siemens i automatmetroprojektet.

Yrjö Hakanen (fkp) var på mötet en av få förtroendevalda som tittat lite djupare i beslutsunderlaget och tänkt. Han konstaterade att kostnaderna för västmetron ökat för planeringens del med nästan 57 procent, byggandet 56 procent, schaktningen 33 procent och stationerna 18 procent. ”Samtidigt har priset för automatmetron gått upp med 100 procent.”

Den här offentligt tillgängliga informationen emottogs med tystnad eller så viftades den sådär bara bort.

Det är trist att det här kostar mera än det var tänkt. – Otso Kivekäs (grön), HST:s direktionsordförande.

Byggandet av västmetron är en krånglig affär också ur avtalssynvinkel. Västmetrobolaget ägs av städerna Helsingfors och Esbo. Trafikverkets direktion saknar insyn i Västmetrobolaget trots att trafikverkets vd är vice ordförande i bolaget och också stadshuset har en representant i styrelsen (budgetchefen Tula Saxholm). I Helsingfors är det stadsstyrelsens koncernledning och biträdande stadsdirektör Pekka Sauri som ska övervaka västmetrobygget, inte trafikverkets direktion.

Yrjö Hakanen hade gjort en intressant upptäckt. Han säger att han har granskat koncernledningens mötesprotokoll och inte hittat något alls som skulle tyda på att stadshuset skulle ha levt upp till sitt granskningsansvar under det senaste året, alltså den tid då Helsingfors andel av Västmetrons byggkostnader ökat med tiotals miljoner euro.

Om avsikten var att slippa en utdragen och pinsam offentlig debatt så var operationen lyckad. Patienten lever.

Varken Pekka Sauri eller någon annan i fullmäktige kommenterade Yrjö Hakanens uppgifter, inte med annat än att ”vi måste nu bara bygga vidare”.

Kommenteringen är stängd.