Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad,Trafik,Västmetro

Är det mer än gissningar som backar upp västmetron?

5 mar , 2014, 12.43 Tommy Pohjola

 

Det mest förbluffande med metroaffären är kanske inte projektledningens förmåga till ständigt nya förvecklingar utan politikernas förmåga att blunda. See no evil, hear no evil.

Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen medgav i Helsingin Sanomat 12.2 att västmetron inte lönar sig. I samma intervju framgick att nytta-kostnad-analysen uppdaterats med nya befolkningssiffror men inte heller det hjälpte. Vidare kunde HS berätta att Esbo inte offentliggjort beräkningarna. Jätteintressant, tänkte jag och hoppades att tidningen snart skulle återkomma till de icke-offentliga papperen. Eftersom den inte gjorde det tog jag själv reda på hur det ligger till.

Nu vet jag att Västmetrobolaget inte ger ut beräkningarna ens till beslutsfattare i Esbo, att också trafikministeriet väntar på siffrorna och att även Helsingfors stads trafikverk HST saknar dem, vilket är smått fantastiskt med tanke på att Helsingfors äger en tredjedel av Västmetrobolaget och betalar över 200 miljoner euro för västmetron.

Varför är nytta-kostnad-analysen viktig?

Esbo vill att staten betalar en tredjedel av kostnaderna för byggandet av Stensvikmetron som beräknas kosta mellan 800 och 1000 miljoner euro. Analysen är en förutsättning för att trafikministeriet ska förorda projektet. Bland annat utgående från det här utlåtandet väntas regeringen sedan fatta ett finansieringsbeslut.

Esbo har kritiserat analysen. Enligt staden är det en dålig metod när man vill beskriva lönsamheten i stora trafikprojekt. Staden har inte visat på alternativa sätt att belysa metrobyggets för- och nackdelar men konstaterar att projektet är ”ändamålsenligt”.

Var och en kan själv bedöma huruvida mätinstrumentet är bra eller dåligt – trafikministeriet har nyligen gett ut nya anvisningar för nytta-kostnads-analys av spårbyggen.

Enligt lagen ska staden utan särskild uppmaning informera invånarna om sådant som påverkar deras vardag. Ge ut rapporter och sammanställa siffror.

Så självklart gjorde jag en informationsbegäran för en vecka sedan. Den skickade registratorskontoret i Esbo raka vägen till Västmetrobolaget och på den vägen är det. Händelsevis har också esbopolitikern Kurt Byman (ob./sannf) frågat efter papperen. Han har två gånger ringt upp Västmetrobolagets vd Matti Kokkinen som svarat Byman att han ska få beräkningarna ”så fort han [Kokkinen] hinner till datorn. Byman väntar fortfarande.

Eftersom beräkningen omöjligt kan fall inom ramen för det som enligt offentlighetslagen är affärshemligheter skickade jag också ett mejl direkt till trafikverkets förvaltningsdirektör Yrjö Judström. Han meddelade igår att HST saknar uppgifterna.

Det är vidare svårt att se att beräkningarna skulle vara i sådan form att Västmetrobolaget behöver mer än en arbetsdag för att ta fram och ge ut siffrorna.

I går kväll berättade trafikminister Merja Kyllönen för mig att även hon saknar västmetrons nytta-kostnad-analys.

Annorlunda uttryckt beslöt Esbofullmäktige 24.2. att skynda på byggandet av västmetrons förlängning utgående från prognoser som på sin höjd framstår som kvalificerade gissningar.

När politiker som är uppenbart dåligt insatta i metroaffären konfronteras med fakta om kostnader, organisationsproblem och grusade löften om inbesparingar slår de dövörat till. Hur många gånger har vi inte hört och läst floskler om ett i grunden fint framtidsbygge? Och är det inte intressant hur bestämt man samtidigt förbjuds från jämförelser mellan metrobygget och sparprogram som drabbar utbildning och hälsovård?

I går bekräftade direktionsmedlem Kari Kälviä i Yles lokalnyheter att västmetron tas i bruk tidigast våren 2017 eller ännu senare, inte hösten 2016 som HST:s ledning säger. ”Ledningen vill inte berätta hur det egentligen ligger till.”

Handlingsförlamningen är ett faktum sedan flera år. Det har funnits många tillfällen att stanna upp, tänka om och framförallt placera om. Nu är det att vänta på mirakel för ”det skulle vara dumt att avbryta nu när man har byggt klart så mycket.”

Metroprojektet i Helsingfors och Esbo är helt klart världsunikt.

 

*** HST:s direktion har möte i morgon. Direktionsmedlemmarna får bl.a. veta om och hur metrostationerna alls kan förses med plattformsdörrar.

Kommenteringen är stängd.