Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Politik,Siemens

Bra fråga, inget svar

10 feb , 2014, 17.11 Tommy Pohjola

 

Det är väldigt intressant att Helsingforsfullmäktiges presidium valde att inte ta upp frågan om metrobyggets kostnader och ledning på frågetimmen den 29 januari. Knorren kommer i slutet:

När tror biträdande stadsdirektören att automatmetron kan tas i bruk, på vilket sätt är staden förberedd på de nu kända projektförseningarna och vad kostar det om västmetron försenas för att man inte får plattformsdörrarna att fungera?

Ovan citerade relevanta fullmäktigefråga valdes bort utan några som helst krusiduller, alltså. Man blir nyfiken av mindre. På vems initiativ, varför? Tajmingen för refuseringen är nämligen klockren. Några dagar senare bestämde en jublande stadsstyrelse i Esbo att nu ska också västmetrons förlängning byggas. Det saknade betydelse att trafikministeriet redan en gång sagt nej till Esbos bristfälliga ansökan om statsstöd och att uppskattningen om inbesparingar bygger på en enda tjänstemans gissningar.

I dag framstår alltsammans i den trista dager som det ska framstå. Metron kör till Mattby tidigast på hösten 2016 men troligast först i april 2017. Var någonstans Stensvikavsnittet nu hamnar är det nog ingen som vet och samma gäller de anslutande busslinjerna och busslinjerna som ska dras in på grund av västmetron, som Helsingforsregionens trafik HRT grubblar på. Och så frågan om metrostationerna – de korta stationerna! – som av allt att döma förvandlas till spökstationerna eftersom de blir klara tidigare än den automatiserade banan.

På torsdag sammanträder direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST. Föredragningslistan offentliggjordes i morse. Automatmetrons lägesrapport är om möjligt ännu dystrare läsning än för två veckor sedan. Ungefär halvvägs finns två rader om tilläggsinformation som ges på mötet.  Ursprungligen stod här bl.a. att Siemens meddelat att västmetron försenas till april 2017. Den här informationen ströks av HST:s vd som är den tjänsteman som föredrar ärendena på direktionens möte, kanske i hopp om att den inte läcker ut i pressen. Men det gjorde den. 

– Jag har från flera olika håll fått höra oroväckande påståenden om att västmetron kan köra i gång tidigast år 2017. Om det stämmer så är det katastrofalt, säger Ari Lehtinen.

Kommenteringen är stängd.