Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Politik,Stad

Fallet Louko: Vad gör Esbopolitikerna?

11 Dec , 2013, 11.38 Tommy Pohjola

 

Det pågår märkliga saker i Esbo. Högsta domstolen tycker som hovrätten och därmed träder hovrättens dom i kraft. Esbo stads tekniska direktör Olavi Louko är dömd för mutförseelse. Och inte bara det, domen skärptes. Böterna är högre och ersättningarna större än tingsrätten bestämde. Skammen och eftertanken nådde aldrig stadshuset eftersom stadsstyrelsens ordförande Ari Konttas (Saml.) genast på måndagen meddelade att Louko är en bra karl. Utlåtandet förmildras kanske av att Konttas i alla fall också konstaterade att det nu finns en dom som vunnit laga kraft. Det fanns det inte i juni när jag och kollegan i Stockholm försökte berätta vad blotta misstanken om en muthärva betyder (läs här, här och här). Det betyder mycket. Stadsborna ska kunna lita på de förtroendevalda och tjänstemännen.

Konttas är ordförande i ett organ som är i chefsposition i förhållande till tjänstemannen Louko. Styrelseordförandens utlåtande förminskar stadsstyrelsens manöverutrymme. Om Konttas är korrekt återgiven i Länsiväylä är det också en märklig markering av en politiker hur mycket hovrättens dom betyder.

 Är det inte i den här typen av utlåtanden som politikerföraktet har en grogrund? Hos oss talar man om strukturell korruption. Det betyder maktmissbruk. Är inte den här typen av utlåtanden lite bevis på att det förekommer?

Offentlig upphandling, byggbranschen och planläggning hör till de sektorer där risken för korruption antas vara störst i Finland.

Olavi Loukos dom har ingenting att göra med Västmetrobygget. Men han är styrelseordförande i Västmetrobolaget och i metrobygget byter hundratals miljoner euro ägare. Kretsarna är små och smutsen i backspegeln. Det kan man fundera på, det kan Esbo stadsfullmäktige fundera på när det förhoppningsvis har förnuftet att sammanträda till ett extra inkallat möte.

, , , , , ,

Kommenteringen är stängd.