Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Politik,Stad

Mörkret lägger sig över stadsfullmäktige

9 sep , 2013, 18.30 Tommy Pohjola

 

När behovet av insyn är som störst väljer stadsfullmäktige att stänga fler dörrar.

Håhhåijaa.

Enligt ett nytt förslag ska Helsingfors stadsfullmäktige slopa mötesprotokollet för fullmäktiges frågestund. På samma gång gör man det i praktiken svårare för politikerna att lämna in och få svar på frågor. Det blir också svårare för journalister och stadsbor att hänga med i debatten.

Frågor besvaras över huvud taget inte längre skriftligt, inte ens i fall av
sådana frågor som på grund av tidsbrist inte hinner behandlas under
frågestunden.

Och hej, låt oss gå hela vägen då, verkar Stadgekommittén (vars sammansättning inte framgår) resonera…

  • Allmänheten kan inte längre utnyttja föredragningslistor eller protokoll för att följa frågor och svar på dem. Frågor kan inte läggas till föredragningslistan eftersom det inte finns vetskap om dem före sammanträdet.

Eftersom förslagets uppenbara nackdelar gudskepris ändå antecknats i förslaget måste man utgå ifrån att i alla fall någon som varit med och skrivit det också reagerat på följderna. Hur som helst är vansinnet inte slut med detta. Följande tar så sjukt effektivt kål på alla aktuella frågor om exempelvis  pinsamma konsultarvoden, muthärvor och offentliga upphandlingar så som automatmetroprojektet: 

  • I förslaget ingår ett nytt moment, enligt vilket inget diskussionsprotokoll förs av frågestunden. Diskussionsprotokollet är ett officiellt protokoll över sammanträdets gång, i vilket de anföranden som hålls under sammanträdet beskrivs. De anföranden som antecknas i protokollet är officiella ställningstaganden i ärenden och protokoll har vid behov utnyttjats som bevisning i förvaltningsdomstolar. Eftersom målet är att hålla diskussionen öppen antecknas diskussionen inte i protokollet. 

Gulligt. Syftet är alltså större öppenhet.

Men för att nå större öppenhet väljer man att stänga av en del av det som heter offentlig kontroll.

Det här är det märkligaste förslaget på 15 år som jag sett på Helsingforsfullmäktiges föredragningslistor.

, ,

Kommenteringen är stängd.