Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad,Trafik

400 000 euro – varje dag

19 aug , 2013, 08.15 Tommy Pohjola

 

I dag börjar stadsstyrelsen i Helsingfors diskutera ekonomiplanen för nästa år. Kort sagt är pengarna slut och politikerna tvingas till nya sparbeslut. Somliga är väl övervägda, andra riktigt grumliga. Som stadsbo önskar man förstås att beslutsfattarna ärligt ser över allt och verkligen väger in alla för- och nackdelar.

Idrottsverket kämpar med minskande anslag. Det är bland annat därför som HJK:s initiativ att bygga en fotbollshall på Bollplan välkomnas av tjänstemännen och en del politiker. Bollplan 7 måste grundrepareras. Men om ”Klubi” tar över kan stadens saneringsanslag på 510.000 euro användas till annat. Detta ”annat” har inte definierats och det finns andra föreningar som utnyttjar Bollplan 7. Med andra ord finns det skäl att förbereda ärendet på nytt. Inom idrottsbyggande finns många goda exempel på s.k. private-public-partnerskap, men brådskan att sådär bara överlåta en centralt belägen klassisk kommunal fotbollsplan till en privat aktör är ändå iögonenfallande svår.

Stadsdirektör Jussi Pajunen har i Helsingin Sanomat berättat att mögelskadade skolor renoveras och att de pengarna är bort från byggandet av nya bostadsområden och cykelvägar. Artikelns rubrik är missvisande, tycker jag: (på svenska) Alla Helsingfors pengar går till mögelskolor. Det gör de inte och jag ska strax återkomma till det där…

  • Självklart är det viktigare att få bort möglet än att bygga cykelvägar, men precis som i fallet med Bollplan 7 verkar det hela inte genomtänkt.

Mikko Nyman som grundade VRLeaks, bloggen som offentliggör hemligstämplade dokument om järnvägsmonopolet, är specialiserad på ekonomin i olika banprojekt inklusive Helsingforsmetron och Västmetron.

Mikko Nyman, vad är det som du fäst din uppmärksamhet vid när du har tittat på olika projektkostnader?

– Det är typiskt att man binder pengar till ett visst byggprojekt. Efter byggstarten skenar kostnaderna i väg eftersom de är inte bundna till några allmänna index. Å andra sidan kan man inte heller lämna exempelvis en tunnel på hälft när man har 200 meter kvar att gräva. Det här sättet att budgetera gäller uttryckligen byggprojekt. Med andra ord är många kostnadskalkyler enbart riktgivande och det är med de ungefärliga siffrorna som många offentliga upphandlingar drivs igenom. När budgetarna sedan sprängs är det ingen tjänsteman som sitter i klistret.

Du har räknat ut vad automatmetroprojektetet och byggandet av Västmetron kostar per dag. Vad talar vi om för summor och vad kan man jämföra dem med?

– Enligt statens budgetproposition kostar byggandet av Västmetron 795 miljoner euro. Automatmetroprojektets kostnader uppskattas till 170 miljoner euro. I praktiken talar vi om ett miljardbygge. Helsingfors stads trafikverk HST och Siemens undertecknade avtalet 2008, byggandet av Västmetron började 2009 och trafiken startar 2016. När den här miljarden fördelas på årets samtliga dagar under sju år framgår att metroprojektet slukat nästan 400 000 euro varje dag. Alltså varje dag under sju års tid.

Metron är ett delvis statligt projekt som dessutom och nu också ska omfattas av nationella lagar om säkerheten på järnvägar. I det här avseendet berör metron också skattebetalare utanför huvudstadsregionen. Trots detta tystas kritiken av metroprojektet ned, problemen tigs ihjäl och ändringar i byggplanen görs mer eller mindre bakom ryggen på beslutsfattarna och stadsborna. Automatmetroprojektet är kraftigt försenat och ingen vet var det slutliga priset är.

  • De allt större notorna motiveras med metroprojektets svårighetsgrad. ”Det är nästan som att bygga ett kärnkraftverk”, säger projektledningen. Samtidigt kännetecknas byggandet av ett sällan skådat hemlighetsmakeri.

Idrottsverket har ångest med konstgräset på Bollplan och Pajunen är i kläm med mögelskolorna. I konceptet hälsa och välmående ingår även en fungerande kollektivtrafik och här snackar vi kommunens lagstadgade uppgifter. Automatmetro är inte lagstadgat. Ändå är det få eller ingen som på allvar vill se över projektets kostnader och eventuellt rikta dem till något annat. Inte ens när byggandet slukar nästan 400 000 euro i dagen under sju års tid. Det känns som mycket pengar för en nödvändig modernisering och utvidgning av en av världens kortaste metrobanor.

Som sagt. Miljardgränsen passeras sannolikt snart.

Kommer det ett trevligt pressmeddelande om det också?

Kommenteringen är stängd.