Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Esbo,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad

Föreställningen fortsätter, tack och gonatt

19 jun , 2013, 15.00 Tommy Pohjola

 

Ledningen för metroprojektet har upprepade fått förklara sig inför Helsingfors stadsfulmäktige. Föreställningen fortsätter i kväll?

I kväll citeras Ronald Reagan sannolikt första gången i Helsingfors stadsfullmäktige. Det är vårterminens sista möte. Många klassiska junimöten, vettja! Alla vill ut till stugan och de här mötena brukar verkligen inte dra ut på tiden. Ärendena klubbas snabbt igenom utan knarriga diskussioner. Vilket förstås utnyttjas av dem som har något att dölja, säger konspiratörerna och propellerhattarna.

Revisionsberättelsen är ett ständigt inslag på stadsfullmäktiges junimöten. Det skulle vara oerhört att fullmäktige inte skulle bevilja staden det vill säga samtliga inblandade ansvarsfrihet så den rubriken får vi hålla inne med. Diskussionen om de bokförda iakttagelserna kan ändå hetta till. Kalla det ett spel för gallerierna eller vad som helst men det kan löna sig att lyssna (eller i efterhand läsa mötesprotokollet). Mötet direktsänds som vanligt på nätet, helsinkikanava.fi

I år delar revisionsnämnden ut grälor åt bland annat Helsingfors stads trafikverk HST av orsaker som också Hbl redogjort för. Nu råkar det sig så att jag just i dag äntligen fått svar på en informationsbegäran som jag gjorde i april. Man kan och ska hänga upp sig på att HST brutit igen mot samtliga tidsfrister i offentlighetslagen. Som bilaga till svaret jag fick – alla reklamationer är fortfarande sekretessbelagda – erhöll jag ett brev som Siemens skickat till HST.

Siemens är rasande över läckorna som möjliggör skriverierna till exempel i Hbl. Det sägs inte rakt ut men mellan raderna kan man läsa att HST är enligt Siemens närmast kriminella. Läs brevet (på finska) här.

De som följt med rapporteringen om metrons automatisering har kanske någon gång märkt att jag trots allt också uttryckt lite sympatier för HST:s besvärliga sits. Bolaget vill berätta om problemen men har munkavle för att Siemens hotar dra det inför rätta så fort något som ens luktar affärshemlighet offentliggörs. Exakt vad som är affärshemligheter har inte riktigt definierats och på den punkten får HST kanske lite skylla sig själv. Det kunde ha gjorts i samband med att leveransavtalet undertecknades.

Så det vi ser nu är en myndighet som låter en utomstående fatta beslut om vad som är hemligt i en offentlig upphandling.

Siemens har fått flera chanser att även i Hbl själv räta ut frågetecken men tackat nej till intervjuer. Konsekvent, dessutom. Ändå, hävdar både HST och Siemens har bolagen ständigt och jämt arbetat med stadsbornas bästa för ögonen och utgående från offentlighetslagens krav på största möjliga öppenhet. Ekvationen är omöjlig. Därför är vi nu i förvaltningsdomstolen, hos polisen och även riksdagens JO har kontaktats.

, ,

Kommenteringen är stängd.