Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Helsingfors,Politik,Vanda

Bad habits die hard

15 maj , 2013, 15.21 Tommy Pohjola

 
Kulturminister och Helsingforsfullmäktig Paavo Arhinmäki (VF) tycker till. Tyvärr torde han veta vadhan talar om.

Kulturminister och Helsingforsfullmäktig Paavo Arhinmäki (VF) tycker till. Tyvärr torde han veta vadhan talar om.

Festtal och verklighet är helt olika saker. Det vågar jag påstå efter att i över ett års tid granskat ett antal offentliga upphandlingar och byggprojekt och muthärvor i huvudstadsregionen. Skillnaden är milsvid mellan det som sägs i fullmäktigesalar och tidningspalter om offentlighet, demokrati och särskilt behovet av ökad närdemokrati och det som ständigt tycks pågå där stadsbor och medier och även många förtroendevalda saknar inträde.

En liten lista:

  • Automatmetroprojektet. Tror inte här behövs några förklaringar för Husis läsare.
  • Palmia fick metroväktaravtalet. För många oklart varför och med hurdana villkor.
  • Guggenheim. Fullmäktiges nej är tydligen inget nej, och då har dammet knappt lagt sig efter den föregående debatten.
  • Hagnäsparkeringen. Ett par nämnder har förklarat varför det inte ska byggas under torget men det tycker ansvarige biträdande stadsdirektören är struntprat. Hippetihopp, vi bygger ändå!
  • Westendhotellet. Ser ut som att projektet förts fram som om det är en affär mellan några tjänstemän och företagaren.
  • Köpcentret i Gloms. Det blev stopp (?) på projektet först efter att NMT-centralen och några skitsura politiker rytit till. Också det här bygget tvingades fram och tillbaka i nämnderna för att en tjänsteman tyckte det var vettigt att göra.
  • Peltomäkihärvan i Vanda. Ja, allt har gått rätt till. I årtionden, tydligen.
  • HJK:s fotbollshall på Bollplan. Projektet har tagits fram i ilfart och beslut skulle fattas lika fort, tyckte tjänstemännen. Idrottsnämnden tyckte annorlunda.

,

Kommenteringen är stängd.