Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Politik

Exemplets makt

11 Dec , 2012, 18.24 Tommy Pohjola

 

Mycket snack om löner och arbetstider nu. På måndagen bordlade stadsstyrelsen i Helsingfors förslaget att höja stadsdirektörens och de biträdande stadsdirektörernas löner. Det var ett så starkt nej av alla andra utom Samlingspartiet att det ska mycket till för att förslaget ska godkännas nästa måndag. Fast hoo vet…

Tidigare har lokalpolitikerna bestämt att stadsfullmäktiges mötesarvoden höjs med 20 procent. Likadant i Esbo, arvodena höjs.

Också samkommunala Helsingforsregionens Trafik HRT vill justera mötesarvodena, de höjs med 10–40 procent.

Men det får man inte säga, eller tycka illa om? Och ja, jag håller med om att arvodena ska vara sådana att de, om nu inte lockar med, åtminstone inte avskräcker fiffiga människor från att gå med i politiken. Samtidigt kommer man inte ifrån att lönepåslagen är en mycket motstridig signal av dem som kräver sparåtgärder och vinterkrigsanda av dem vars pengar är rullning.

ps. Om snöyran riktigt överraskar på statsjärnvägarna har bolagets vd en bättre fallskärm än kollegan på den lilla firman BBC…

Kommenteringen är stängd.