Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Folk,Helsingfors,Politik,Siemens,Stad,Trafik

Lagom till Ragnarök

10 Dec , 2012, 15.36 Tommy Pohjola

 

Lagom till undergången höjer stadsdirektörerna i Helsingfors sina löner och tar sista flyget ut. Eller det är förstås inte de själva som justerar månadsarvodet utan stadshuset, kollektivet med andra politiker och tjänstemän, som gör det. Och förresten blir det inte någon undergång heller, inte den 21 december i alla fall. ”Det som händer 2012 är endast att baktun nummer 13 tar slut, och för första gången i Maya-historien fullbordas en ”stor årscykel” sedan deras tideräknings början. Kalendern fortsätter sedan med baktun 14.” Det ni, kalenderbitare.

Men det finns en annan sak som jag inte alls är så säker på och det är … (trumvirvel) – säkerheten i metron…

… den är så bra att den klarar de förarlösa tågen. Det försäkrade Helsingfors stads trafikverks HST:s vd Matti Lahdenranta i en radiointervju i morse. [Ykkösaamu]

Matti Lahdenranta | FOTO: HBL

HST-vd:n Matti Lahdenranta och metrokritikern, docent Ilkka Levä, möttes i radiostudion i morse. På en kvart hann de avhandla endast en liten del av alla intressanta frågor. Bland dem som diskuterades ägnades tågbanans säkerhet mest tid. Men eftersom där egentligen inte framkom något nytt för Hbl:s läsare ska jag inte referera diskussionen i sin helhet.

Ilkka Levä| FOTO: HBL

I ett skede hänvisade programmets redaktör till uppgifter i Hufvudstadsbladet, enligt vilka automatiseringen (föralösa tågen) skulle kräva omfattande och dyra nya säkerhetarrangemang i Helsingfors metrotunnlar. Till detta svarade HST:s vd Matti Lahdenranta:

– Det stämmer inte. Det finns inga behov att ändra på konstruktionerna i Helsingfors.

Ändå har Siemens, som utför automatiseringen, i mars skickat följande pressmeddelande…

Siemens Osakeyhtiö

Lehdistötiedote 20.3.2012

Helsingin metron automaatiojärjestelmän toimitusprojektin neuvottelut ovat päättymässä:

Eri näkemys junaturvallisuuden vastuista

Neuvottelut Helsingin metron automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ns. puoliautomaattisena ovat päättymässä ilman tulosta. Merkittävin näkemysero oli junaturvallisuuden kokonaisvastuusta, joka ei sopimuksen mukaan kuulu Siemensille. Toimitusprojekti jatkuu alkuperäisen sopimuksen mukaisesti täysautomaatiojärjestelmän toteuttamisena. Keskustelu junaturvallisuuden vastuukysymyksistä jatkuu.

Automaatiojärjestelmä on toteutettavissa Siemensin teknologialla. Koeradalla Vuosaaren varikolla on vanhaa metrojunaa ajettu täysautomaattisesti kesästä 2011 alkaen. Turvallisesti ja luotettavasti toimivan automaattimetron toteuttaminen edellyttää kuitenkin muutoksia infrastruktuuriin ja vanhoihin metrojuniin. Sopimuksen mukaisesti Siemens toimittaa metron automaatiojärjestelmän, mutta metron mahdollisesti edellyttämät – automaation ulkopuoliset – muutostyöt junaturvallisuuden varmistamiseksi eivät sopimuksen mukaan kuulu Siemensin vastuulle.

Osana Helsingin metron modernisointihanketta Siemens ja HKL solmivat 11.12.2008 sopimuksen Helsingin metron automaatiojärjestelmän toimittamisesta. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti automaattimetro olisi ajanut ilman kuljettajia. Hankkeen edetessä kävi ilmeiseksi, että Helsingin metron modernisointi on paljon monimutkaisempaa kuin HKL ja Siemens alun perin olettivat.

HKL ja Siemens päättivät tammikuussa 2012 aloittaa yksityiskohtaiset neuvottelut Helsingin metron automaatiojärjestelmän toteuttamisesta ns. puoliautomaattisena. Siemens on esittänyt aktiivisesti vaihtoehtoja metron automaatiojärjestelmän toteuttamiseksi sovitussa aikataulussa sekä järkevin kustannuksin.

… följande dag mejlade jag Siemens för jag fäste uppmärksamhet vid en mening…

From: Tommy Pohjola

Sent: 21. maaliskuuta 2012 11:25

To: Rejman, Kirsi

Subject: Re: Helsingin metron automaatiojärjestelmän toimitusprojektin neuvottelut ovat päättymässä: Eri näkemys junaturvallisuuden vastuista

Hei Kirsi, mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa tiedotteessanne lause ”Turvallisesti ja luotettavasti toimivan automaattimetron toteuttaminen edellyttää kuitenkin muutoksia infrastruktuuriin ja vanhoihin metrojuniin.”? Mitä ovat nämä muutokset infraan?

Ystävällisin terveisin,

TP

… Siemens kommunikationsdirektör svarade genast …

Hei Tommy,

Tarpeet infrastruktuurimuutoksiin tulevat pääosin täysautomaattiajon poikkeustilanteista. Puoliautomaattiajossa kuljettajan rooli olisi olennaisesti vähentänyt näitä tarpeita.

Terveisin Kirsi Rejman,

Viestintäjohtaja

Alltså. ”Inga förändringar”, säger HST. Siemens verkar tycka lite annorlunda. Och ingen utomstående kan bedöma något eftersom det är HST som beställt det nya systemet som allena står för insynen.

, ,

Kommenteringen är stängd.