Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Stad,Trafik

Metro: Flyget är på en annan nivå

28 Nov , 2012, 13.08 Tommy Pohjola

 

Trafiksäkerhetsverket övervakar att Finnair följer internationella och bolagets egna säkerhetsbestämmelser. Undra på att också andra flygbolag anlitar Finnairs flygmekaniker.

Det är uppenbart att Helsingfors stads trafikverk HST inte själv lyfter ett finger för att snabba på en mer förnuftig lagstiftning om säkerheten på järnvägar. Jösses jo, det skulle ju medföra en massa trista saker. Ökad insyn i verksamheten, exempelvis.

Jag kontaktade Finnair för att höra hur flygbolaget resonerar kring säkerheten. Svaret kom blixtsnabbt och det är klart:

”Flygsäkerheten övervakas i Finland av Trafiksäkerhetsverket Trafi. Från Finnairs synvinkel handlar det om en mycket stor helhet. Bestämmelserna genomsyrar hela vår verksamhet och berör många olika nivåer, från kabinpersonalen till själva flygpanen och tekniken.”

Trafis webbplats förklaras mera ingående vad det är som tillsynsmyndigheten egentligen gör. Och räcker det inte, vilket det inte gör, finns det namn på ansvarspersoner och kontaktuppgifter med direkt telefonnummer. På webbplatsen finns också formulär som kunder som är missnöjda med eller har frågor om säkerheten kan fylla i. [Passageraranmälan om säkerhetsbrister i flygtrafiken]

HST:s webbplats kan man läsa om hur man ska bete sig på perrongen för att inte trilla ned på spåret. Man får veta hur  nödbromsarna ser ut.

Självfallet går det inte att dra slutsatser om exempelvis tågmekanikernas kunnande utgående från en något amatörmässig webbplats. Men nog säger utförandet en del om administratörens inställning till säkerhetsfrågor.

 

, , , , , ,

Kommenteringen är stängd.