Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Stad,Trafik

Metro: Ingen utredning

27 Nov , 2012, 10.40 Tommy Pohjola

 

Bara skit och lögner? Kanske ändå inte…

Hej,

Så ni vill veta hur min måndag var? Jag berättar ändå. Min måndag var helvetiskt lång för den började för två-tre veckor sedan, och egentligen redan mycket tidigare. När man i snart ett år grävt och fördjupat sig i en offentlig upphandling är det nästan givet att det i något skede dyker upp källor med för det granskade objektet komprometterande information. Det jag fick veta ledde till att jag rotade vidare i mina egna anteckningar från april. Då traskade jag och foto-Weckström oombedda in på metrodepån i Kasåkern för att med egna ögon se hur det omtalade automatmetroprojektet framskrider. Det var en bra fact finding mission, rentav utmärkt så här efteråt betraktat, som resulterade i Hufvudstadsbladets första stora artikel om säkerheten på metrobanan och den märkliga tåglagstiftningen som utesluter metron. Det var i samband med det här besöket som jag fick första gången höra om den söndersmulade rullagern och trasiga vagnaxeln som jag skrev om i går. Men eftersom felet, som hade hittats ett halvt år tidigare, inte kändes relevant för artikeln som jag jobbade på just då i april noterade jag historien och stängde locket.

Så, för några veckor sedan hörde jag en bekant historia från ett annat håll. Jag gick tillbaka till anteckningarna från våren. Det fanns skillnader i detaljer men källorna var samstämmiga på två viktiga punkter: Det var ett allvarligt tillbud och slitaget kunde ha resulterat i en fruktansvärd olycka om det inte upptäckts i tid.

Resten är historia. Det blev första sida och ett nyhetsuppslag i Hbl.

Men måndagen, alltså. Först en mediereflektion: Jag har bevakat Helsingforsmetron internsivt en lång tid nu. En hel del av det som stod i måndagens artikel framgick faktiskt redan i texten som jag skrev på våren. Så varför citerade inte andra medier den där första texten, och andra som vittnat om märkligheter i den här affären? Därför att det i måndagens artikel ingick ordkombinationen ”katastrof”, ”metro” och ”storolycka”. Man kan inte göra löpsedlar eller samla nätklick på ”lagstiftning” eller ens ”hotande situation” men det funkar utmärkt med de där andra orden.

I artikeln berättar jag genom att sätta ljus på en otäck detalj (rullagern som smulats sönder, axeln som måste bytas ut) hur och varför systemet (lagstiftningen som utesluter en oberoende tillsynsmyndighet) är livsfarligt.

Nu har jag berättat att metron i lagstiftningen inte likställs med tåg även om metron är tung persontågstrafik som i praktiken inte skiljer sig från VR:s närtåg. Tänk då på detta. Om en flygkapten stöter på ett liknande problem i sitt plan blir det omedelbart en nästan fascistisk rapportrumba som genast resulterar i att alla modeller av ifrågavarande flygplanstyp stannar på marken och granskas innan de får lyfta igen. Det skrivs ytterligare rapporter med rekommendationer om hur motsvarande fel ska undvikas i framtiden. Det civiliserade flyget hemlighåller varken felet eller rapporterna.

På måndagseftermiddagen gick HST i försvarsställning. Metrochefen avfärdade i stort sett allt som Hbl skrev som struntprat. FNB ringde upp bolagets säkerhetschef:

”– Vid tekniska fel finns alltid scenariot att det kan gå illa. I allmänhet upptäcks dock felen i tid, säger Kaisla.

Kaisla säger att metrotågens skick kontrolleras i huvudsak med några dagars mellanrum. Han kan inte påminna sig om att motsvarande hotfulla situationer har inträffat tidigare.”

Jag har svärtat där några intressanta ordval. Tror att desto fler kommentarer från min sida är överflödiga.

Lite senare på dagen kom sedan HST:s officiella ställningstagande, i form av ett pressmeddelande på bolagets webbplats. Strängt taget bestrids där endast uppgiften, som kom från en av Hbl:s källor, att en stor bromsskiva skulle ha börjat äta sig in i tågkupén lik en cirkelsåg. Inte med ett ord kommenteras heller påståendet om att en dator som larmat om slitaget i rullagern skulle ha plockats undan ”för att det förde oljud”. HST redovisar heller inte hur bolaget i praktiken reagerar och bokför tekniska problem som kan ha allvarliga följder. Självklart inte eftersom det inte behöver göra det och eftersom det inte behöver göra det är det skäl att misstänka att rutinerna inte är som de ska vara.

”Det är människorna som skriver lagarna. Är lagarna korkade så ska de skrivas om”, säger spårvägsexperten Antero Alku, intervjuad i måndagens tidning.

I dagens Hbl berättar biträdande stadsdirektör Pekka Sauri om säkerheten på metrobanan. Det är bra, men några som helst dokument som skulle styrka det som han säger presenteras inte. Framförallt blir det tydligt att biträdande stadsdirektören tar HST på ordet när bolaget säger att allt är i sin ordning. Någon utredning om tillbudet som Hbl berättade om startas uppenbarligen inte. Här ber jag läsaren gå tillbaka några steg i det här blogginlägget, till stycket med hur man gör inom flyget och till stycket om den larmande datorn som flyttades undan pga oljud…

EDIT 27.11 kl 23: En grej ännu – ISA, firman som Sauri nämner och som granskar säkerheten i automatbygget – anlitar Jörg Schütte. I princip och nödvändigtvis inget ont i det, men det var nu tydligen inte så viktigt att nämna att tysken, vars roll i upphandlingen jag skrev om för en tid sedan, har en stark Siemensbakgrund?

Husis källor, då? Låt oss tala om källornas trovärdighet. De är granskade så gott det över huvud taget är möjligt. I det jobbet ingår ifrågasättande av motiv, samtliga inblandades motiv faktiskt. Och det finns andra bevis än vad gäller felets art och tillbudets allvar i samstämmiga berättelser från händelsernas absoluta mittpunkt, men dem kan jag inte publicera med hänvisning till källskyddet.

Finns det papper på felet i metrovagnen, dvs en rapport med funderingar kring hur rullagern kunde trasas sönder och hur liknande fall ska undvikas samt någonting om det som påstås ha skett i kontrollrummet (den jobbiga datorn som flyttades undan) så borde de fram.

Jag har rotat och grävt rätt mycket nu i både detaljer och mer svårbegripliga omständigheter som lagstiftning t.ex. och längs med vägen även bjudit konkurrerande medier på tips och hjälp. Ju fler som gräver desto… osv, tänkte jag. Fram till nu har det inte dugt.

Nåja, ha en bra dag alla! Kommer nya nyheter i morgon, om någonting. Det är säkert.

, , , ,

Kommenteringen är stängd.