Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Automatmetro,Helsingfors,Siemens,Stad

Vad är det som pågår?

18 Nov , 2012, 20.08 Tommy Pohjola

 

Medan riksdagens biträdande justitieombud och Högsta förvaltningsdomstolen granskar fnurrorna kring metroaffären fortsätter ombyggnaden av automatiseringen av de gamla tågen i metrodepån i östra Helsingfors. Uppgifterna om hur bra arbetet löper varierar. För en knapp månad sedan berättade medlemmar i direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST att Siemens ligger två månader efter sin egen tidtabell, ett schema som slogs fast så sent som i juni. Enligt HST löper arbetet bra.

På torsdagens direktionsmöte fick politikerna i samband med en delårsrapport läsa om läget i automatprojektet. Enligt föredragningslistan har man gjort flera teståk med automattåget. I beslutet det vill säga mötesprotokollet talas det om ett (1) lyckat teståk. Håll inte andan nu. För även om jag ringer och frågar om detta på måndag eller tisdag får jag knappast ett tydligt svar.

En läsare hörde av sig i helgen:

Som skattebetalare vet jag inte om jag ska skratta eller gråta. Först betalar allmänheten bästa bröderna alltför furstligt och så blir det böter för förseningar. Pengarna tas aldrig från klåparnas egna fickor. Aldrig.

Med ”böterna” avses pengarna som Siemens blir skyldig HST för att metroprojektet försenas. Förseningarna är redan så kraftiga att böterna inte längre kan bli större, enligt upphandlingsavtalet. Förseningsböterna spelar alltså ingen roll nu längre.

Kommenteringen är stängd.