Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik

Stadshuset svarar Ekström

24 okt , 2012, 19.50 Tommy Pohjola

 

Stadens ekonomi borde intressera flera. Det är alla överens om.

Gårdagens intervju med Bo-Erik Ekström om Helsingfors ekonomi finns nu även på nätet. På måndagen skickade jag stadshuset en tidig version av artikeln i hopp om att få en kommentar. Den fick jag i förrgår kväll tyvärr alltför sent för att stadens svar skulle ha hunnit med i den tryckta texten. Men det var alltså den goda avsikten. Stadshuset hade ändå två arbetsdagar tid på sig att svara. Nu lägger jag ut Tuula Saxholms kommentarer här.

Tuula Saxholm är Helsingfors stads budgetchef. Så här svarar hon på Bo-Erik Ekströms synpunkter.

– I artikeln är man förvånad över stadens kassaflöde. Företag har normalt en två månaders krisberedskap men då det gäller staden säger man att det är ineffektivt. Pengarna i Helsingfors kassa räcker för två månaders utgifter. Det tycker jag inte är fel med tanke på att vi ansvarar för 600 000 helsingforsares service och lönerna för nästan 40 000 anställda, skriver Saxholm i ett mejl till Hbl.

– Det är förstås möjligt att jämföra hälsovårdscentralsavgiften med bokföringsmässiga vinster eller kassaflödet men det är ju inte detta som det handlar om. Det finns olika åsikter om hur avgiften ökar eller minskar skillnaderna i folks hälsa. Kanske också stadsborna uppskattar servicen mera om det uppbärs en liten avgift?

– Vår förmögenhet är i huvudsak bunden till fastigheter. Enligt stadshuset skulle det vara märkligt att sälja bort fastigheter som man byggt med förmånliga lån i hopp om snabba vinster för att sedan själv flytta in som hyresgäst. Stadsborna kanske undrar hur smart det är att sälja egendom för att finansiera årliga verksamhetsutgifter? Samma gäller privatlivet. Hur många är beredda att sälja sin egendom för att betala för dagliga utgifter?

Till slut säger Tuula Saxholm till Hbl att alla siffror finns i budgetförslag, bokslut och kvartalsrapporter tillgängliga för både beslutsfattare och invånare. Det är för övrigt också precis det som Bo-Erik Ekström säger – information finns men det är alltför få som frågar efter den och kanske ännu färre som kan ”läsa” den.

, , ,

Kommenteringen är stängd.