Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Helsingfors,Stad

Grå dag på metrospåret

23 aug , 2012, 18.21 Tommy Pohjola

 

Inte en dag utan nya skandaler.

I morse kunde HS berätta att Västmetrobolagets VD känt till problemen med grå ekonomi vid västmetrobygget sedan början av sommaren. På frågan varför han inte åtgärdat saken svarar Matti Kokkinen ”för att det var semestertider”. Kanske det. Men det som känns pikolite allvarligt är att Esbo stad ungefär samtidigt prickades för liknande försummelser i städbranschen. Esto stads anskaffningschef verkade förbryllad han också eftersom karln konstaterade att det är önskvärt att Västmetrobolaget beter sig som folk.

Önskvärt.

Det är Esbo stad alltså Esboborna som till största delen äger Västmetrobolaget.

Också Helsingfors stad äger en del av bolaget och därför är det helt rätt att också stadsstyrelsen i Helsingfors hickat till.

Utredningarna om vem som gjort vad görs nu i blixtfart och de ska vara klara på måndag. Fattas bara något annat med tanke på all … eh … skit som redan är i fläkten och fullmäktigedebatten på onsdag i synnerhet. Metrofarsen kan riktigt bra fortgå utan helt nya scener och föreställningar.

På nyhetsplats har vi redan berättat att HST-direktionen bordlade forskare Ilkka Leväs rättelseyrkan. Men det gjordes inte till exempel för att diskussionen drog ut på tiden eller för att det behövs tilläggsinformation utan för att datorerna i mötesrummet på Andra linjen inte klarade av att öppna metroklagomålet. Känns aningen krystat det där med tanke på att de förtroendevalda haft tillgång till papperen sedan juni. Dessutom vet jag att de förtroendevalda fått rättelseyrkan även per mejl, vilket är viktigt att notera även offentligt om det någon skulle bli aktuellt med utredningar om vem som vetat vad i vilket skede.

Så här skriver en läsare som mejlade mig i dag:

Hankintaan osallistuneella on oikeus vaatia oikaisua hankintalain rikkomuksesta, vaikka osallisutneella ei olisikaan oikeutta vaatia oikaisua kuntalain rikkomuksesta. Se oikeus on taas kuntalaisella, jolla ei tarvitse olla oikeutta hankintalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen.

Alltså poängen i kortversion är att en kommuninvånare behöver inte ha varit personligen delaktig i en upphandling för att ha rätt att lämna in ett kommunalbesvär.

På mötet 17.9 blir det ny omgång också om den omtalade utredningen om metrons transportkapacitet, som i sin tur har att göra med de minst lika omtalade perronglängderna. Halva – kanske mer än halva – direktionen ifrågasätter fortfarande HST-ledningens kalkyler. Tandgnisslandet blir tydligt till exempel på Facebooksidan som den gröna ledamoten Kari Kälviä administrerar.

Kommenteringen är stängd.