Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Politik,Trafik

Ja, vad händer i Tölöviken?

11 okt , 2011, 13.57 Tommy Pohjola

 

I morgon kväll klockan 18 samlas lokalpolitikerna i stadshuset igen! Fullmäktige sammanträder. Tittade på föredragningslistan och hittade det här relevanta spörsmålet (frågetimme):

Kysymys nro 46: Vt Tuomas Rantanen

”Helsingin keskeiselle Töölönlahden alueelle on vireillä useita rinnakkaisia ja osin päällekkäisiä hankkeita. Pääkirjastolle on varattu radanvarresta epäkäytännöllisen kapea ja pitkä suorakaiteen muotoinen tontti. Sen viereen on kaupunkisuunnitteluvirastossa luonnosteltu Viillon nimellä kutsuttavaa ja suurelta osin maan alle sijoittuvaa rakennelmaa, jolta tosin puuttuu sisällöllinen idea. Kirjastohanketta ja Viiltoa ei ole saatu asianomaisten virastojen ristikkäisten näkemysten takia yhdistettyä.

Samaan aikaan kaupungin virkamiesten tahoilta on käytetty vakavaksi tarkoitettuja puheenvuoroja, joissa on esitetty selvitettäväksi Töölönlahtea myös Guggenheim-museon yhdeksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi.

Kaupunginvaltuusto teki vuonna 2002 päätöksen Töölönlahden asemakaavasta laajan ja monipolvisen yhteiskunnallisen keskustelun saattelemana. Asemakaavassa Musiikkitalon viereen varattiin tila kolmelle pienelle paviljonkirakennukselle. Niistä yhden on tarkoitus olla VR:n makasiineista jäljelle jäänyt fragmentti ja kahden uusirakennuksia. Poikkeuksellisesti myös näille uudisrakennuksille merkittiin kaavassa suojelumerkintä, mitä perusteltiin sillä, että juuri näiden kolmen pienen rakennuksen kautta turvataan tähdellisen historiallisen muistijäljen säilyminen sekä tuetaan sellaista kaupunkikulttuurista toiminnallisuutta, mitä alueen muut rakennukset eivät luonteensa ja käyttötarkoituksensa takia kykene tuottamaan.

Kysynkin nyt, miten kaupunki aikoo sovittaa järkevällä tavalla erilaiset Töölönlahtea koskevat esillä olevat hankkeet toisiinsa ja varmistaa parhaimman mahdollisen kokonaisuuden syntymisen? Entä miten kaupunki aikoo tukea sitä, että Töölönlahdesta muodostuisi Musiikkitalon konserttien synnyttämän yleisöliikenteen ja kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella kaupunkikeskustaa luontevasti elävöittävä alue?” (Kj)

, , ,

Kommenteringen är stängd.