Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Esbo,Folk,Miljö,Politik

Tuberkulos i Esbo!

25 maj , 2011, 10.21 Tommy Pohjola

 

Chockerande. Esbo är en enda stor smitthärd! Tubi! Hiv och aids! Och flera andra sjukdomar som aldrig tidigare förekommit i Finland! Och de här farsoterna kommer till Esbo med flyktingarna.

Den bedömningen gjordes av Sannfinländaren Seppo Huhta i förrgår i Esbo stadsfullmäktige.

Jag ska ringa och kolla det här ordentligt men en första snabb sökning på nätet ger i alla fall den informationen att TBC (tuberkulos) verkligen inte är en fara i Finland. Inte ens i Esbo. År 2010 hade vi ungefär 300 fall av tuberkulos i Finland. De flesta insjuknade var gamlingar, en tredjedel invandrare.

Enligt Institutet för välfärd och hälsa (THL) genomgår flyktingarna som kommer till Finland en noggrann läkargranskning. Samma gäller dem som söker asyl.

Men eftersom Seppo Huhta är journalist och dessutom folkvald har han samlat informationer och vet vad han talar om. Eller hur är det?

Frågan om vad invandrarna kostar Esbo är i alla fall för stunden slutbehandlad. Klicka här för beslutsunderlag och beslut.

, , , ,

15 kommentarer

 1. Sofia skriver:

  Hej igen,

  Det finns många tusen invandrare vars vaccinationer ingen vet något om i detta boende i Finland:
  http://www.ts.fi/online/kotimaa/225534.html
  De som invandrat till Finland pga studier,jobb eller giftermål har inte granskats alls. Nu har THL beslutat kartlagga 3000 ryssars, kurders och somaliers halsa. Ett av målen med denna undersøkning ar att minska risken att farliga infektionssjukdomar sprids.
  Bakgrunden till detta kan vara , och omnamns i THLs rapoort om tuberkulos , att antalet invandrare som drabbas av tuberkolos økar i Finland. Och eftersom den tuberkulosart som finns i Ryssland och Estland ar resistent mot mediciner betyder detta att: ”Hoito on haastava, kestaa pitkaan ja aiheuttaa suuria kustannuksia”.
  Anledning till oro eller inte?
  Jag tycker nog obligatorisk granskning vore på sin plats, speciellt eftersom man i många lander inte har samma standard på halsobeframjande åtgarder(ex.vaccinationer) som ni i Finland ar vana vid.
  Men jag respekterar om du ar av en annan åsikt.

  Jag bor sjalv utomlands och ar glad att man i vår dotters nya skola kollar att barnen har sina vaccinationer i skick føre de kan børja. Det inger mig trygghet att veta att granskningen fungerar. Speciellt eftersom de flesta av oss har flyttat många ggr , från en kontinet till en annan, så också vår familj.

 2. Mia skriver:

  Glömde förresten det viktigaste: har själv varit utlänning lääänge utomlands och med risk för smittor på utländska sjukhus: har utnyttjat ett annat lands hälsovård och fött barn utomlands! Hu!

 3. Mia skriver:

  Småaktigt, Sofia! I mitt tycke! Jag har bott i Tyskland, vi har lite bobbor i vårt stora land med cirka gurka 5 miljoner pinnar. Hu, de måste ha många fler med sina nästan 90 miljoner på en yta som är litegrann större än Finlands. Vågar du Sofia på allvar gå ut? Och kommer du ihåg att skrubba din mobil och tangenterna på jobbet? Bibborna måste du väl glömma, DÄR kryllar det ju av de där… ja just DE!

 4. Sofia skriver:

  Verklghet + De flesta lakargranskas = Hbl artikel + Alla lakargranskas.
  God journalistik ?
  Tveksamt.
  Men visst. Småsaker. Då poangen med artikeln var en helt annan.
  Andamålet helgar som bekant medlen.

 5. Tommy Pohjola skriver:

  … så då slår jag ett nytt samtal till överläkare Markku Kuusi på THL. Så här svarar han, Sofia: ”Det stämmer, läkargranskningen är inte obligatorisk. I praktiken är hälsokontrollen ändå hård t.ex. på flyktingmottagningarna. Det är sällsynt att en person tackar nej. Tvingas någon genomgå läkargranskning så är måste också polisen ingripa.” Beklagar om jag varit otydlig på den här punkten men det är inte heller läkargranskningen som är poängen.

 6. Sofia skriver:

  Hmm, du skrev tidigare att han sagt de var obligatoriska.
  I dagens artikel skrev du dessutom att alla de facto lakargranskas.
  Hur ar detta møjligt om granskningen fortfarande ar frivillig?
  Nu medger du att han inte sade obligatorisk men att han var mycket tydlig med att kontrollen skarpts/ska skarpas. Exakt på vilket satt?
  Ty igen, all dokumentation motsager också detta påstående..

 7. Tommy Pohjola skriver:

  Hej Sofia, nä just det epidemiologen jag talade med använde faktiskt inte ordet ”obligatorisk” när han talade om läkargranskningarna men han var väldigt tydlig med att kontrollen skärpts och/eller ska skärpas i kommunerna.

  Till Barbro och red. Lindgren: Tack för att ni uppmärksammar det chockerande stavfelet. Jag ska vidareutbilda mig själv, självklart. ;)

 8. Lindgren himself skriver:

  Gör Huhta skillnad på latent tuberkulos och aktiv tuberkulos? Latent tuberkulos smittar nämligen inte. Och jaaaaaa, det är chockerande att du inte vet hur chockerande skrivs. Jättebra att Barbro tar upp det, för det tycker jag att är extremt viktigt. Har du ingen utblidning? Va? VA?

 9. Sofia skriver:

  God morgon Tommy,

  Såg att det fanns en artikel i dagens Hbl om situationen i Esbo. Och blev lite fundersam till din rapportering.

  Jag letade namligen vidare på natet sjalv, eftersom beslut skall finnas dokumenterade och fann ett intressant beslutsunderlag till en lag som føreslås tas i kraft 1.9 2011.

  I detta beslutsunderlag beskrivs nuvarande situation. Igen under punkten Terveyspalvelut står det tydligt att halsoundersøkningarna ar frivilliga. Tuberkulostest daremot obligatoriska om smitta misstanks.
  Se http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=he+266/2010&base=erhe&palvelin=+www.eduskunta.fi&f=WORD

  Ingen andring føreslås heller i detta førfarande. Dvs efter 1.9 2011 kommer halsoundersøkningarna fortfarande vara frivilliga.

  Så inget dokument styrker øverlakaren uttalande. Tvartom. Hur går detta ihop?

 10. Barbro skriver:

  Det stavas ”chockerande” på svenska, vilket man tycker en journalist på HBL borde veta. Vad för sorts utbildning har de anställda skribenterna egentligen?

 11. Sofia skriver:

  P.S Dokumentet jag hanvisade till tradde i kraft 1.3 2010, dock publicerat 15.12 2009. D.S

 12. Sofia skriver:

  Hej igen Tommy,

  Bra att nya direktiv har kommit i frågan. Vore intressant veta exakt nar detta nya beslut tagits o. Det borde ju också finnas dokumenterat.
  Vet du var man kan hitta det? Tack på førhand.

 13. Tommy Pohjola skriver:

  Hej Sofia, en överläkare (epidemiolog) som jag just talat med säger att läkargranskningen är obligatorisk. Dock har föreskrifterna skärpts nyligen. Dokumentet som du hänvisar till är från 2009.

 14. Sofia skriver:

  Hej. Bra att du kommer utreda detta.
  Jag rekommenderar att du bekantar dig med Social- och Halsovårdministeriets dokument ”Pakolaisten ja Turvanpaikanhakijoiden Infektio-ongelmien ehkaisy ”, som finns som Pdf-dokument på deras hemsida http://www.stm.fi .
  Det som oroar mig i rapporten ar att hasoundersøkningarna ar frivilliga. Namns på sidan 13 i rapporten och också i Liite 5 Tiedote seulottavalle. Detta trots att infektionssjukdomarna som beskrivs ar allvarliga, med viss smittorisk och sålunda borde lokaliseras snabbast møjligt. Varfør inte obligatorisk undersøkning?
  Ser fram emot din kommande artikel i saken.

Kommenteringen är stängd.