Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Helsingfors,Miljö,Politik

Det här kan bli bra!

29 Nov , 2010, 19.10 Tommy Pohjola

  Gallery

Långdansen kring VR-magasinen vid Tölöviken blev en plump i biträdande stadsdirektör Pekka Korpinens karriär. Först gav man fan i folkopinionen och så var det någon fiffikus som sålde tegelstenarna som souvenirer. På köpet fick man asbest och en ny skandal var faktum.

På varvet i Sandviken finns flera tegelmagasin som kan grusas med hugade fastighetsspekulanters hjälp. Eller så inte. Kanske förnuftet tagits till fånga och staden verkligen gör allt för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Men nu ska vi inte få negativ bottenklang på planeringen. Tvärtom! Varvet är en del av Helsingfors historia och kommer att vara en viktig bit av framtiden. Tänk Oslo, Stockholm, New York osv och det är helt hujsiga strandvyer fulla av liv som öppnar sig.

Sandvikens varv är en av de sista områdeshelheterna i Helsingfors innerstad som formats av industrin. Byggnadsbeståndet består huvudsakligen av gamla industribyggnader i rött tegel samt nyare industrihallar. De gamla byggnaderna i området byggs om till kontors-, affärs- och kulturlokaler. Vid stranden planeras också nya bostäder och lokaler. Varvsstranden ansluts också till friluftsleden som löper längs stadskärnans stränder

Här ovan är ett smakprov från arkitekttävlingen om Varvsstranden. Området presenteras också på Stadsplaneringskontorets hemsida.

,

Kommenteringen är stängd.