Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Stad,Trafik

Ingen paus på Georgsgatan

24 Nov , 2010, 12.48 Tommy Pohjola