Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Politik,Stad

Politiker och chefredaktör fälldes för ärekränkning

18 Nov , 2010, 16.11 Tommy Pohjola

 

width=512

Helsingfors stads socialombud Lilli Autti är en modig människa. I snart tio års tid har hon på socialverkets uppdrag skrivit årsrapporter om de mest utsattas situation. De här papperen, som hittas bl.a. på hennes hemsida, är till många delar ingen trevlig läsning. Allt är inte bra i staden, om vi säger så.

Lilli Autti pekar på sjuka punkter i byråkratin och hon gör det utan omsvep. Det tycker inte alla om.

Fruktansvärda berättelser ur levande livet, om hur socialskyddets klienter blir bemötta i Helsingfors, har nått offentligheten. Resursbrist i kombination med organisationscentrerade rutiner skapar en chockerande brist på både medmänsklighet och effektivitet, mätt i verkningsgrad.

Problemen har dokumenterats i socialcentralens interna dokument, i socialombudsman Lilli Auttis årsrapport för 2006. – Johanna Westman, i Hbl:s ledare 17.6.2007

I juni 2007 skrev lokalpolitikern Martti Huhtamäki, känd och erfaren Helsingforspolitiker (C), en arg insändare Helsingin Uutiset. Enligt Huhtamäki hade Lilli Autti läckt ut föregående års årsberättelse till medierna innan den diskuterats av stadsstyrelsen i Helsingfors samt motarbetat sin egen arbetsgivare genom verksamheten i folkrörelsen Pro Kuntapalvelut (på svenska ungefär Pro Kommunservice). Sammantaget ska Autti ha orsakat skattebetalarna i Helsingfors omfattande extra utgifter, anser Huhtamäki. Som bevismaterial har Huhtamäki senare angivit egna observationer.

I insändaren beskrivs Auttis person på ett ska vi säga färggrant sätt.

Det är hårda beskyllningar i en tidning som når 200 000 hushåll och finns tillgänglig på nätet.

Lilli Autti har kunnat bevisa att hon enligt normal praxis lämnat in 2006 års årsberättelse på registratorskontoret. Papperet är en offentlig handling den sekund som den diarieförs och tillgänglig för vem som helst, exempelvis medierna.

Det blev rättssak av insändaren. Hovrätten som offentliggjort domen i dag 18.11.2010 ändrar inte på tingsrättens beslut. Martti Huhtamäki fälls för grov ärekränkning. [Helsingfors Hovrätt, diarienr R 09/3380, ärende 3061]

Enligt hovrätten har Helsingin Uutisets chefredaktör Risto Hietanen inte tillräckligt noga granskat innehållet i Huhtamäkis insändare innan publicering. Också Hietanen fälls för grov ärekränkning. Det betyder dagsböter och en nota för motpartens rättegångskostnader.

Hietanen säger till domstolen att han inte hade anledning att misstänka märkligheter i Huhtamäkis insändare. Huhtamäki säger till domstolen att Autti är en offentlig person som ska tåla kritik.

Autti ansåg uppenbart att gränser för bondförnuft och civiliserat beteende överskridits så hon väckte åtal. Och här är vi nu, tre år senare. Politiker och chefredaktör. Fällda. För grov ärekränkning.

Fotnot: Lilli Autti och Martti Huhtamäki gick inte att nå för en kommentar i dag.

, , , , , , , ,

En kommentar

 1. Chris Kylander skriver:

  Hei
  Det som gör det svårt för en mindrebemedlad att få hjälp är alla andra mindrebemedlade i en likadan situation för att oron, våldet och orättvisan
  skapar i deras egen hjärna en form av katharsis när övermakten går åt
  en likadan som de själv. En kunnig men orättvist behandlad kan åtskilja
  sina egna känslor från det frågade känslorna men det kan inte en själsligt fattig. En själsligt fattig delger övermakten hjälp såsom besvärliga
  grannar delger polisen hjälp eftersom våldet i en by oftast gör allas andel
  känslomässigt involverade. Man skapar intryck, tar ståndpunkter och
  går åt varandra på ett sätt som liknar infantila småbarns sätt att tackla
  problem.
  För att skapa emancipation åt en gammal kvinna skall man således
  gemensamt hacka ner på den yngre kvinnan då kvinnor är oense – men varför? För att den äldre har en högre status i ett kvinnligt sätt att tänka?
  Det är en högst orättvis uppställning och bildar ett ’öga i stormen’ där
  den fräcka kan upprätthålla sin status på andras räkning. Dessa former
  finns nedskrivna i ekonomiska teorier och är tydligen ett gammalt trick
  av dem som kan och vet hur man gör sedan.

  Juridisk och kommunikativ praktik skall i vilket fall som helst inte sjunka ner på ett sådant plan för att det är logiskt möjligt. Det leder till ännu större problem för dem som inte har haft makt från förr.

Kommenteringen är stängd.