Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Helsingfors,Miljö,Politik,Stad

Nej till parkvakter

16 Nov , 2010, 19.51 Tommy Pohjola

 

Ingår i jobbet. Parkvakten läser mötesprotokoll.

Nämnden för allmänna arbeten har räknat ut att parkvakter är dyra i drift. Alltför dyra för Helsingfors stad. Sifferexcercisen blev nödvändig efter att Arja Karhuvaara (Saml) och några andra förtroendevalda hörsammat oroliga stadsbor som fått nog av sommarfesterna särskilt i Sinebrychoffs och Gamla kyrkans parker.

Det är väl inte många som minns men Helsingfors hade faktiskt parkvakter i början på 2000-talet. Det var ett kortlivat experiment med fyra anställda. Parkvakterna arbetade under sommarmånaderna. Helsingforsarna uppskattade servicen men en undersökning visade ändå att arrangemanget inte fungerade då vakterna saknade befogenheter att åtgärda bråk, ofog och skräpande.

Nu är önskemålet tio väktare som skulle arbeta i skift och, enligt byggnadskontoret, kosta 300 000–400 000 euro i året. Så det är ei nej njet i alla fall i nämnden och eftersom det är så är det osannolikt att ärendet går vidare från stadsstyrelsen till fullmäktige. ”Polisen sköter”, heter det i utlåtandet. Och så finns det ju redan en Parkvakt…

, , ,

Kommenteringen är stängd.