Tommy Pohjola ser allt, hör allt, vet allt.

Folk,Helsingfors,Miljö,Stad

Kaffehak som kontor

5 Nov , 2010, 13.19 Tommy Pohjola

 

Jobba i parken, jobba på kaféet. Men då ökar också risken för att blanda arbete med fritid.

Macchiaton i famnen, laptopen på bordet. Håret kammat. Reklamnissarna, konsulterna och filosofistuderanden med  alla essäer på hälft har övertagit kaféerna. De sitter där från morgon till sen eftermiddag och de är många. ”På kontoret”, som många säger. När blev det så? Varför går folk och jobbar till kaféet?

Kaféjobbandet är ett uttryck för den förändring som de mobila arbetsverktygen skapat tillsammans med livsstilsprogram på tv och andra urbana trender.

Det säger Thomas Nathorst-Böös, arkitekt- och organisationskonsult i ett reportage i Södermalmsnytt som utkommer i Stockholm.

Han säger vidare att det finns alla anledning att lämna skrivbordet kontoret och ta arbetsuppgifterna med sig ut. Det handlar om variation och upplevelse. Vad som helst för att det inte ska kännas tråkigt på jobbet. Förstås finns det undantag. En officerare vid huvudstabens operationscentral har svårt att hänga ute på kafferasterna och skriva rent sekretessbelagda rapporter. En socialarbetare kan inte ringa sina kundsamtal på Waynes eller i tågets restaurangvagn.

Men poängen är alltså att man inte ska vantrivas på jobbet.

Ändå. Sitter inte många där och suger på kaffedoften mest för att det känns trendigt? Och är det ens det nu längre? Framförallt – är det produktivt att sitta och arbeta på kaféet?

Jag har testat och det funkar riktigt bra när man är fokuserad på att gå ut ur kaffehaket med fullbordat uppdrag. Det kan exempelvis vara en artikel, ett utkast till en artikel, en veckoplan eller rapport av något slag. Däremot, går man ut och flummar en stund hotar arbete och fritid att flyta ihop ännu värre än vad den för mångas del redan gör.

, , , , , , ,

Kommenteringen är stängd.